Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Branchegegevens export - Sierteelt

Nieuwe records voor export sierteelt
2/23/2018

De cumulatieve exportwaarde van sierteeltproducten in 2017 is 4% hoger uitgekomen dan in 2016. Er werd in 2017 voor een totaal van 6 miljard euro geëxporteerd. De Nederlandse exportwaarde van bloemen en planten was in december wel 1% lager dan in dezelfde maand in 2016. Deze daling gold zowel voor snijbloemen als voor planten. In totaal werd er in december ruim 440 miljoen euro aan bloemen en planten geëxporteerd. Januari 2018 startte met een 8% hogere omzet dan een jaar geleden. Deze cijfers zijn gemeld door de VGB op basis van gegevens van Floridata.

In december was de export naar veel landen lager dan een jaar eerder, zo meldt de VGB op basis van de gegevens van Floridata. Door twee werkdagen minder lag dit ook in de lijn der verwachting. Er waren enkele uitzonderingen op deze regel. Zo steeg de export naar Rusland sterk met een toename van 3,6 miljoen euro. Naar Noorwegen nam de exportwaarde met 2,1 miljoen euro toe en ook deden Polen en de Tsjechische Republiek het beter dan een jaar eerder. De bloemen- en plantenexport daalde het sterkst naar Frankrijk. Naar Italië, België en Denemarken werd ook minder geëxporteerd.

Voor planten bleef de cumulatieve groei beperkt tot 3% terwijl er bij snijbloemen werd een groei gerealiseerd van 6%. Bij snijbloemen steeg vooral de export naar Duitsland, Polen en Rusland. Voor kamerplanten was er groei van de export naar Polen, Frankrijk, Tsjechische Republiek en Duitsland. De daling van de exportwaarde naar het Verenigd Koninkrijk bedroeg 6% voor snijbloemen en 4% voor planten. Voor snijbloemen werd ook een min gerealiseerd naar Denemarken (6%). De exportdaling naar Frankrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland was beperkt tot 1% of minder. De exportwaarde van planten naar Zweden en Denemarken zat in 2017 in de min.     

In januari 2018 nam de exportwaarde toe met 8% ten opzichte van januari 2017 toen het erg koud was. De planten (+15%) deden het in januari 2018 beter dan de snijbloemen (+4%). Landen waarnaar de export sterk steeg waren België, Denemarken, Noorwegen, Rusland, Tsjechie, Polen en Zwitserland. Ook Duitsland en Frankrijk deden het met een toename van respectievelijk 10% en 9% in de eerste maand van het jaar goed. De exportwaarde naar Zweden, de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk nam af. Naar Italië, Oostenrijk en Spanje steeg de exportwaarde maar deze lag wel onder de gemiddelde groei van deze maand.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: HBAG bloemen en planten, vanaf april 2014 Floridata
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page