Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Branchegegevens export - Sierteelt

Daling export bloemen en planten zet in
9/27/2022

Tot en met juni 2022 was er een kleine plus in de exportwaarde van bloemen en planten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aanvankelijk groei is veranderd in een krimp van 1% in de periode tot en met augustus. Dit blijkt uit exportcijfers gepubliceerd door Floridata, in opdracht van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB).


Terwijl de exportwaarde van planten inmiddels lager is dan een jaar eerder, is de exportwaarde van snijbloemen tot en met augustus nog altijd hoger (+1%). Duidelijk is dat deze voorsprong de komende periode niet stand gaat houden. De cumulatieve groei ten opzichte van vorig jaar lag in januari namelijk nog aanzienlijk hoger (+22%). De beperkte groei die dit jaar nog werd gerealiseerd staat in schril contrast met de groeipercentages die vorig jaar werden behaald, toen de handel herstelde van het coronajaar. De exportwaarde in 2022 ligt nog wel hoger dan het langjarige gemiddelde. In juni nam de snijbloemenexport nog toe (+5%), maar juli (-8%) en augustus (-7%) zagen een daling van de exportwaarde.

Voor kamerplanten zette de daling van de exportwaarde al eerder in dan bij snijbloemen. In juni zakte de cumulatieve exportwaarde onder de waarde van 2021. Inmiddels is deze na acht maanden ruim lager (-4%) dan in dezelfde periode vorig jaar. De exportwaarde lag de laatste vier maanden onder het niveau van 2021. Zo daalde de exportwaarde in mei (-7%), in juni (-21%) en in juli (-8%). Tot slot kromp de exportwaarde in augustus wederom fors (-11%) ten opzichte van augustus 2021.

De exportcijfers zijn inclusief bloemen of planten die eerst zijn geïmporteerd en daarna zijn verwerkt en slechts ten dele worden doorverkocht via de bloemenveiling. Waar dat kan, berekenen handelaren de fluctuerende kosten voor koeling, diesel, arbeid (onder andere voor chauffeurs), verpakking en luchtvracht door aan hun afnemers. Hoge inflatie, de voortdurende oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de sterk fluctuerende energieprijzen voor henzelf (onder andere dieselprijzen, energieprijzen voor onder andere koelcellen) en de telers waarvan de bloemen en planten worden betrokken, houden de gemoederen bij exporteurs bezig. De aandacht voor de sourcing van producten om aan de vraag van klanten te kunnen blijven voldoen zal de komende tijd alleen maar toenemen. Ook zijn exporteurs benieuwd hoe de hoge inflatie de consumentenbestedingen zal gaan beïnvloeden. De lagere inkoopkosten van Nederlandse bloemen geven exporteurs aan de ene kant wat lucht. Maar met gelijkblijvende marges houden bedrijven minder geld over om de stijgende kosten het hoofd te bieden.


Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: HBAG bloemen en planten, vanaf april 2014 Floridata
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page