Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
Middelengebruik - Bloembollenteelt

Grondontsmetting belangrijk
12/19/2016

Het grootste gedeelte van het werkzame stofgebruik in de bloembollenteelt zit in de categorieën ‘fungiciden’ en 'nematiciden'. Het totale werkzame stofgebruik ligt op 72 kg per ha. Dit is duidelijk minder dan in de jaren ervoor (78 kg/ha).

Om nematiciden (grondontsmettingsmiddelen) toe te kunnen passen, dienen bollentelers ontheffing te vragen bij de NVWA. De behoefte daaraan verschilt tussen regio’s en bedrijven. Grondontsmetting is vooral van belang op lichtere gronden.
Uit de evaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming blijkt dat in het begin van de periode 1998 het gebruik van werkzame stof daalde in de bloembollenteelt. In de tweede helft van deze periode is het werkzame stofgebruik gestabiliseerd (Van der Linden et al., 2012). De laatste jaren daalt met name het gebruik van nematiciden.  Kies een sector
Contactpersoon
Jan Buurma
070-3358303
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page