Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Energie
     
Energie
Select an indicator
Energiegebruik en -kosten - Varkenshouderij

Verbetering energie-efficiëntie varkenshouderij
12/19/2016

De energie-efficiëntie op varkensbedrijven is de afgelopen jaren verbeterd. Namelijk van 2,3 GJ per 1.000 euro Standaardopbrengst (SO) in 2002 tot 1,3 in 2015. Door schaalvergroting is deze dalende lijn niet te zien in het totale energiegebruik per bedrijf.De laatste jaren bedroegen de kosten voor het energiegebruik op varkensbedrijven gemiddeld ongeveer 20.000 euro per bedrijf. Dankzij allerlei bedrijfsmaatregelen waaronder energiebesparingstechnieken is het verbruik van energie omlaag gebracht.

Tussen de zeugenhouderij en vleesvarkenshouderij zijn duidelijke verschillen te zien. Dat hangt ook samen met verschillen in houderijsystemen. Verwarming is vooral van belang bij de zeugenhouderij in de kraamstal en de opfok van biggen. Verwarming en ventilatie moeten goed op elkaar afgestemd zijn om de energie efficiënt te gebruiken. Bij de vleesvarkens wordt op een deel van de bedrijven (beperkt) verwarming gebruikt bij opleg van jonge biggen; elektriciteit is nodig voor ventilatie- en voersystemen. Luchtwassers, die steeds meer worden ingezet, zorgen voor een toename van het energiegebruik.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page