Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Energie
     
Energie
Select an indicator
Energiegebruik en -kosten - Pluimveehouderij

Energieverbruik pluimveehouderij stabiliseert
12/19/2016

Het energiegebruik op vleeskuikenbedrijven lag in 2015 op ongeveer hetzelfde niveau als in 2015 (ongeveer 5.000 GJ). Het energiegebruik op leghennenbedrijven ligt de laatste jaren rond de 750 GJ per bedrijf met een kleine afname in de laatste twee jaren. De energie-efficiĆ«ntie (gebruik per 1.000 euro Standaardopbrengst) is op vleeskuikenbedrijven minder gunstig dan bij leghennenbedrijven.

Energie is vooral voor bedrijven met vleeskuikens een belangrijk thema. Bij vleeskuikens wordt voor de verwarming van stallen energie gebruikt in de vorm van fossiele en biomassa-brandstoffen. Naast aardgas worden propaangas, snoeihout en houtsnippers gebruikt. Vooral in de eerste week van de groeiperiode hebben de jonge kuikens een hoge omgevingstemperatuur nodig. Ook wordt elektra verbruikt voor verlichting, ventilatie en automatische voedering. In de leghennenhouderij heeft het energieverbruik vooral betrekking op elektra voor ventilatie. Met moderne ventilatietechnieken wordt de pluimveemest in de stal gedroogd en de ammoniakemissie gereduceerd.

Factoren van invloed op energieverbruik
Het energieverbruik is op vleeskuikenbedrijven aanzienlijk hoger dan op leghennenbedrijven. Bij vleeskuikenbedrijven bepaalt verwarming het grootste deel van het energieverbruik, waardoor het verbruik schommelt afhankelijk van de buitentemperatuur. Het elektriciteitsverbruik vormt slechts 10% van het directe energieverbruik. Op leghennenbedrijven is het aandeel van elektra circa 80% van het totaal energieverbruik. 

Energie opwekking
Op een deel van de pluimveebedrijven wordt energie opgewekt middels zonnepanelen. Daarnaast zijn er vleeskuikenbedrijven met een (houtgestookte) biomassaketel voor verwarming.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page