Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Energie
     
Energie
Select an indicator
Energiegebruik en -kosten - Fruitteelt

Energiegebruik op fruitbedrijven neemt toe
12/19/2016

Het energiegebruik op de fruitteeltbedrijven neemt de laatste jaren toe. In 2015 was het gebruik iets meer dan 450 GigaJoule per bedrijf. De toename in het energiegebruik wordt vooral veroorzaakt door de toename van de bedrijfsomvang. Als het verbruik wordt uitgedrukt in de hoeveelheid energie per 1.000 euro Standaardopbrengst is het energiegebruik vrij stabiel rond 1,5 GJ per 1.000 euro Standaardopbrengst.

Ongeveer de helft van de energie bij de teelt van peren of appels wordt gebruikt voor de bewaring (Kamp et al., 2010). Fruit wordt na de pluk in koelcellen opgeslagen totdat het verkocht wordt. De afzet loopt door tot in de zomer van het volgende jaar.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page