Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Energie
     
Energie
Select an indicator
Energiegebruik en efficientie - Akkerbouw

Energiegebruik akkerbouw neemt toe
2/21/2017

Het energiegebruik op akkerbouwbedrijven laat sinds 2002 een stijgende lijn zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toenemende bedrijfsomvang. In 2015 bedroeg het energiegebruik omgerekend 600 GJ per bedrijf. Het grootste deel van het energiegebruik bestaat uit het gebruik van diesel. Daarnaast vraagt het bewaren van producten als aardappelen en uien energie. Als rekening wordt gehouden met de schaalvergroting, blijkt dat het energiegebruik redelijk constant is. Het gebruik schommelt rond de 3 GJ/1.000 euro Standaardopbrengst. In het energiegebruik is het verbruik van diesel door loonwerkers niet opgenomen.


Energieproductie
Naast het gebruik van energie wordt er op een deel van de akkerbouwbedrijven ook energie opgewekt. De laatste jaren is vooral het aantal bedrijven met zonnepanelen of zonnecollectoren sterk toegenomen, namelijk van 55 in 2010 naar 502 in 2013. Ook windmolens en mestvergisters zorgen op sommige akkerbouwbedrijven voor energieproductie (Silvis et al., 2015).
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page