Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Energie
     
Energie
Select an indicator
Energiegebruik en efficientie - Land- en tuinbouw

Netto-energiegebruik land- en tuinbouw stabiel
10/19/2020

Het energiegebruik in de land- en tuinbouw was in 2018 per saldo gelijk aan het verbruik in 2017. Gezamenlijk gebruikten de Nederlandse bedrijven in de land- en tuinbouw in 2018 netto 120 PJ. Ten opzichte van het jaar ervoor waren er verschuivingen zichtbaar tussen subsectoren en energiesoorten. Zo daalde het totaal aardgasverbruik licht, werd er meer elektriciteit verkocht en nam de inzet van motorbrandstoffen (voornamelijk diesel) toe.

De glastuinbouw bleef met een gelijk gebleven aandeel van circa 80% de belangrijkste energiegebruiker. Deze sector gebruikte in 2018 iets minder aardgas dan in 2017 en verkocht per saldo meer elektriciteit. Door deze toegenomen verkoop is de positie van de gehele land- en tuinbouw als netto-leverancier van elektriciteit verder versterkt. De subsector melkveehouderij bleef de op een na grootste gebruiker van energie.

De totale energievolumes in de land- en tuinbouw staan onder invloed van diverse factoren zoals: areaal, buitenklimaat, energievoorzieningen, intensivering, extensivering en besparing. De energiegebruiken betreffen het directe energiegebruik. Het indirecte energiegebruik dat nodig is voor onder andere het produceren van grondstoffen en het transporteren van producten is hierbij niet inbegrepen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page