Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Energie
     
Energie
Select an indicator
Energiegebruik en efficientie - Land- en tuinbouw

Dalende trend in netto-energiegebruik land- en tuinbouw zet door
10/9/2018

Het energiegebruik van de land- en tuinbouw is in 2016 ten opzichte van 2015 licht gedaald. De dalende trend die in 2011 is ingezet, gaat daarmee door. Gezamenlijk gebruikten de Nederlandse bedrijven netto in 2016 zo’n 122 PJ, tegen 123 PJ in 2015. Wel waren verschuivingen waarneembaar tussen subsectoren en energiesoorten. 

De glastuinbouw bleef de belangrijkste energiegebruiker. Het aandeel van deze subsector groeide van 77 naar 79%. De hoofdoorzaak hiervan was de daling van elektriciteitsverkoop met gasmotoren (wkk). Ondanks deze daling bleef de gehele land- en tuinbouw ook in 2016 netto leverancier van elektriciteit.

De subsector melkveehouderij is met ruim 6% van het gebruik de op een na grootste gebruiker van energie. Bij deze sector daalde het netto-energiegebruik in 2016 met ruim 3% ten opzichte van 2015. Het elektriciteitsgebruik steeg, de consumptie van aardgas- en motorbrandstoffen daalde. Dit is een ontwikkeling die in meerdere subsectoren plaatsvindt. De trend van automatisering, mechanisering, robotisering en verwerking van producten op de bedrijven zet door waardoor de energiebehoefte verandert.

De totale energievolumes in de land- en tuinbouw staan onder invloed van diverse factoren zoals: areaal, buitenklimaat, marktvraag, intensivering, extensivering en besparing.

De energiegebruiken betreffen het directe energiegebruik. Het indirecte energiegebruik dat nodig is voor onder andere het produceren van grondstoffen en het transporteren van producten zijn hierbij niet inbegrepen.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page