Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Energie
     
Energie
Kies een indicator
Energiegebruik en efficientie - Land- en tuinbouw

Netto-energiegebruik land- en tuinbouw licht gestegen
29-11-2022

Het netto energiegebruik in de land- en tuinbouw steeg in 2020 per saldo met ruim 2% ten opzichte van het verbruik in 2019 naar 127 PJ. Ten opzichte van 2019 waren er verschuivingen zichtbaar tussen subsectoren en energiesoorten. De verkoop van elektriciteit nam toe, het aardgasverbruik en het verbruik van brandstof (voornamelijk diesel) steeg.


De glastuinbouw bleef met een gelijk gebleven aandeel van bijna 80% de belangrijkste energiegebruiker. Deze sector gebruikte in 2020 meer aardgas dan in 2019. Het netto gebruik van elektriciteit (inkoop - verkoop) lag lager dan een jaar eerder, omdat de inkoop daalde en de verkoop steeg (bron: Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2020). Bij de subsector melkveehouderij – de een na belangrijkste gebruiker van energie – was er een lichte stijging van het gebruik van energie (voornamelijk elektriciteit en diesel),  (bron: Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen).

De totale energievolumes in de land- en tuinbouw staan onder invloed van diverse factoren zoals: areaal, buitenklimaat, energievoorzieningen, energiekosten, intensivering, extensivering en energiebesparing. De energiegebruiken betreffen het directe energiegebruik. Het indirecte energiegebruik dat nodig is voor onder andere het produceren van energiesoorten,  grondstoffen en het transporteren van producten is hierbij niet inbegrepen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven