Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Energie
     
Energie
Select an indicator
Energiegebruik en efficientie - Land- en tuinbouw

Netto-energiegebruik land- en tuinbouw licht gestegen
10/11/2021

Het energiegebruik in de land- en tuinbouw steeg in 2019 per saldo met bijna 3% ten opzichte van het verbruik in 2018. Gezamenlijk gebruikten de Nederlandse bedrijven in de land- en tuinbouw in 2019 netto bijna 124 PJ. Ten opzichte van het jaar ervoor waren er verschuivingen zichtbaar tussen subsectoren en energiesoorten. Zo steeg het totaal aardgasverbruik licht en nam de inzet van motorbrandstoffen (voornamelijk diesel) af.


De glastuinbouw bleef met een gelijk gebleven aandeel van bijna 80% de belangrijkste energiegebruiker. Deze sector gebruikte in 2019 meer aardgas dan in 2018, hiernaast werd er meer elektriciteit ingekocht en verkocht (Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2019). Bij de subsector melkveehouderij – de een na belangrijkste gebruiker van energie – was er een lichte daling het gebruik van energie over de gehele linie van energiedragers (Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen).

De totale energievolumes in de land- en tuinbouw staan onder invloed van diverse factoren zoals: areaal, buitenklimaat, energievoorzieningen, energiekosten, intensivering, extensivering en besparing. De energiegebruiken betreffen het directe energiegebruik. Het indirecte energiegebruik dat nodig is voor onder andere het produceren van grondstoffen en het transporteren van producten is hierbij niet inbegrepen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page