Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitsmonitor - Akkerbouw

Rekening-courantpositie akkerbouwbedrijven stabiliseert in tweede kwartaal
7/26/2018

In het eerste kwartaal nam het saldo op de lopende rekening van akkerbouwbedrijven met ongeveer 20.000 euro toe. Dit was zowel in 2017 als in 2018 het geval. In het tweede kwartaal was er een stabilisatie tot een niveau net onder de 40.000 euro in 2018. Overschrijvingen van de rekening-courant naar een spaarrekening worden in deze weergave als afschrijvingen op de rekening-courant gezien. Ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt.Bij- en afschrijvingen in evenwicht
In het tweede kwartaal waren de bij- en afschrijvingen ongeveer in evenwicht. Ook in vergelijking met 2017 waren de verschillen beperkt. In januari 2018 was er wel een groot verschil in zowel de bijschrijvingen als de afschrijvingen. De oorzaak zijn investeringen of desinvesteringen die via de lopende rekening worden afgewikkeld. In het geval van een investering wordt er eerst geld, bijvoorbeeld van de spaarrekening of middels een lening, op de lopende rekening bijgeschreven en vervolgens wordt de aankoop via de lopende rekening afgeschreven. Kleine toename van bedrijven in het rood
In het tweede kwartaal 2018 staan er iets meer bedrijven in het rood in vergelijking met 2017, namelijk 28%. Een laag saldo betekent niet automatisch dat het bedrijf betalingsproblemen heeft. Het saldo kan laag zijn omdat er bijvoorbeeld geld naar een spaarrekening is geboekt of omdat er leningen zijn afbetaald. De groep bedrijven die meer dan 25.000 euro op de lopende rekening had, nam in het tweede kwartaal wat af.


Geen grote verschuivingen in positieve inkomensklassen
In het eerste kwartaal van 2018 had 37% van de bedrijven een saldo van meer dan 25.000 euro. Een kwartaal later is dit 30%. Een kwart van de bedrijven die het eerste kwartaal nog meer dan 25.000 euro in plus stond, staat in het tweede kwartaal minder dan 25.000 euro in de plus. Het overgrote deel van de bedrijven die meer dan 50.000 euro in het rood stonden in het eerste kwartaal houdt dat negatieve saldo. Slechts 7% van deze groep weet in het tweede kwartaal een plus op de lopende rekening te realiseren. 


Droogte zorgt voor lage productie
De lange periode van droogte in 2018 zal zorgen voor een beduidend lagere oogst van de meeste gewassen dan in 2017; op kleigrond zullen de opbrengsten van relatief vroeg te oogsten gewassen zoals koolzaad en granen waarschijnlijk meevallen. Bedrijven die volop kunnen beregenen, kunnen de productiedaling nog enigszins beperken, vooral op grond met goed watervasthoudend en leverend vermogen zoals kleigrond. De lage productie kan deels gecompenseerd worden door hogere prijzen, omdat de droogte heel Europa treft. Of bedrijven ook daadwerkelijk van hogere prijzen kunnen profiteren hangt mede van de afzetvorm af. Aardappelcontracten die al begin 2018 zijn gesloten, kenden een lager prijsniveau dan in 2017. Op de vrije markt zullen de prijzen hoger zijn dan in 2017. De spreiding in bedrijfsresultaten tussen bedrijven is altijd al flink. Voor 2018 zal dit in nog sterkere mate het geval zijn als gevolg van de verschillende afzet-strategieën en het wel of niet kunnen beregenen.

Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de akkerbouw ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt en de inkomens jaarlijks.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach, ABN AMRO en Agrifirm. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op akkerbouwbedrijven groter dan 100.000 euro SO. Gemiddelde areaal is 84 hectare.
 • De inkomenspositie van akkerbouwbedrijven is terug te vinden op BINternet
 • Actuele prijsontwikkeling  per maand van aardappelen en uien en van granen, zaden en peulvruchten en peulvruchten
 • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page