Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Resultaten per m2 glas - Glastuinbouw

Daling inkomen uit bedrijf en nettobedrijfsresultaat per m2
12/17/2020

Het inkomen uit bedrijf per m2 is in 2020 met ruim een euro gedaald tot onder de 9 euro per m2 bij een gemiddeld glastuinbouwbedrijf. Door de afname (met 11%) zakt het inkomen onder het niveau van 2018. Ook het nettobedrijfsresultaat daalde met 1,20 euro ten opzichte van 2019. Door het lagere absolute niveau van 5,60 euro was de procentuele verandering hoger dan die van het inkomen uit bedrijf (17%).


In de onderliggende subsectoren reflecteerden de glasgroenten de algemene ontwikkeling bij het nettobedrijfsresultaat het beste. Bij het inkomen uit bedrijf ligt het niveau in 2020 van het glastuinbouwbedrijf het dichtst bij die van de snijbloemenInkomen uit bedrijf en nettobedrijfsresultaat daalt 
Het inkomen per m2 glas van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf bedroeg in 2020 bijna 9 euro. Daarmee daalde het 1,14 euro ten opzichte van 2019 en ligt daarmee op het niveau van 2018. In de sub sectoren glasgroente en snijbloemen was er ook een daling van het inkomen met respectievelijk 1,60 euro en 4,03 euro per m2. Het inkomen uit bedrijf bij de pot- en perkplantenbedrijven steeg. De stijging bedroeg 4 euro. Door deze stijging ligt hier het inkomen het hoogst met 12,74 per m2. Het inkomen uit bedrijf bij glasgroenten en snijbloemen liggen dichter bij elkaar met respectievelijk 7,70 euro en 8,70 euro per m2.

Het nettobedrijfsresultaat van een gemiddeld glastuinbouwbedrijf bedroeg 5,60 euro in 2020. Vorig jaar was dat 6,78 euro. In 2020 lag vooral het niveau van een snijbloemenbedrijf lager namelijk op 3,55 euro. De afname bedroeg ruim 4 euro. Ook bij het gemiddelde glasgroentebedrijf daalde het nettobedrijfsresultaat. Maar de daling was met 1,70 euro relatief beperkt. Pot- en perkplanten herstelden zich van een relatief minder goed jaar, in 2019 met een nettobedrijfsresultaat dat in 2020 uit komt op ruim 8 euro per m2.Totale opbrengsten per m2 dalen
Van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf daalden de totale opbrengsten per m2 met 4% Bij snijbloemen was die daling echter groter namelijk 7%. Bij het gemiddelde pot- en perkplanten- en glasgroentebedrijf bedroeg de daling slecht 1% per m2.

De daling van de productopbrengsten waren voor snijbloemenbedrijven het grootst (9%). Bij de glasgroentebedrijven daalde de opbrengsten uit producten per m2 nauwelijks (1%). Daar hielden de daling bij de tomatenprijs en de stijging van de paprikaprijzen en overige glasgroentegewassen elkaar min of meer in evenwicht. Met een daling van 2% vielen ook de productopbrengsten bij kamer- en perkplanten licht terug (-2%).

Verder kenmerkte 2020 zich door een sterke daling van de energiekosten. Door weinig wereldwijde vraag daalden de prijzen sterk. De pot- en perkplanten profiteerden hier vooral van. Daar liepen de kosten terug met bijna 18%. Bij snijbloemenbedrijven 8% en bij glasgroentebedrijven waren de kosten 13% lager. Bij glasgroentebedrijven liggen de kosten per m2 echter wel op een hoger niveau.Kosten per m2 met 3% omlaag
Vooral door de lagere kosten voor energie in zowel de sierteelt als de glasgroenten en de lagere kosten voor het plantmateriaal in de sierteelt zijn de totale kosten per m2 bij de glastuinbouwbedrijven gedaald (3%). De lagere financieringskosten, hoewel beperkt van omvang zijn in de totale kosten per m2, zijn in 2020 ook lager geraamd dan in 2019. De totale kosten van een gemiddeld glastuinbouwbedrijf zijn in 2020 uitgekomen op 65 euro per m2.

De daling van de kosten per m2 is vooral tot stand gekomen vanwege de lager kosten van het plantmateriaal of uitgangmateriaal bij de planten en snijbloemen. Daar is een daling van 8% per m2 ingerekend. De energiekosten daalden ook. Bij het gemiddelde snijbloemenbedrijf was de daling rond de 18% per m2 bij pot- en perkplanten 22%. Bij de glasgroenten ruim de 13%. Daarnaast namen de financieringslasten af. Door goede resultaten uit eerdere jaren is er meer afgelost. Deze, soms stevige kostendalingen zijn deels tenietgedaan door stijgingen bij de arbeidskosten (3%). Vooral bij de glasgroente (8%) en beperkter bij snijbloemenbedrijven (3%) namen de arbeidskosten per m2 toe. Bij potplanten daalden de arbeidskosten met 2% per m2. De stijging komt door hogere lonen, intensivering bij glasgroenten en bij snijbloemen door incidentele kosten door de coronacrisis. De afschrijvingskosten stegen bij een gemiddeld glastuinbouwbedrijf beperkt 2%.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page