Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Resultaten per m2 glas - Glastuinbouw

Stijging inkomen uit bedrijf en nettobedrijfsresultaat per m2
3/30/2022

Het inkomen uit bedrijf per m2 is in 2021 bijna 2,25 euro gestegen tot bijna 11,90 euro per m2 bij een gemiddeld glastuinbouwbedrijf. Door de toename (met 23%) steeg het inkomen sterk maar bleef onder het extreme niveau van 2016. Ook het nettobedrijfsresultaat steeg met bijna 2,25 euro ten opzichte van 2020.


In de onderliggende subsectoren reflecteerden de pot- perkplanten de algemene ontwikkeling bij het nettobedrijfsresultaat en het inkomen nog het beste. Bij snijbloemen was de groei veel sterker, terwijl die in de glasgroente afnam.Inkomen uit bedrijf en nettobedrijfsresultaat stijgt in sierteelt  
Het inkomen uit bedrijf per m2 glas van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf bedroeg in 2021 bijna 12 euro. Daarmee steeg het ongeveer 2,25 euro ten opzichte van 2020 en ligt daarmee hoog, maar nog onder het extreem hoge niveau van 2016. In de subsectoren glasgroente wordt in deze raming echter rekening gehouden met een beperkte daling. Hoe anders is de situatie bij bloemen en planten. Het inkomen uit bedrijf bij de pot- en perkplantenbedrijven steeg. De stijging bedroeg 2,20 euro per m2. Door deze stijging lag hier het inkomen op ongeveer 13,25 euro per m2. Normaal gesproken zijn in deze sector de bedragen het hoogst. Dit jaar is hierop een uitzondering. Het inkomen per m2 van snijbloemen steeg namelijk sterk en kwam op bijna 22,90 euro: een ongekend hoog inkomen en dito stijging. Het inkomen uit bedrijf per m2 bij glasgroenten bleef achter en zat flink onder dat van vorig jaar (-1,50 euro).
Het nettobedrijfsresultaat van een gemiddeld glastuinbouwbedrijf bedroeg ongeveer 8,80 euro in 2021. Vorig jaar was dat bijna 6,60 euro. In 2021 lag vooral het niveau van een snijbloemenbedrijf hoger namelijk op 18,30 euro. De toename bedroeg ruim 10 euro. Deels is dit een correctie ten opzichte van vorig jaar, toen corona een negatieve rol speelde. Pot- en perkplanten hadden ook een goed jaar in 2021 met een nettobedrijfsresultaat dat uitkwam op ongeveer 9,35 euro per m2. Bij het gemiddelde glasgroentebedrijf daalde het nettobedrijfsresultaat met 1,40 euro tot ongeveer 4,25. De daling bleef derhalve niet beperkt tot enkele procenten.Totale opbrengsten per m2 sterk toegenomen 
Van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf stegen de totale opbrengsten per m2 met 16%. Bij snijbloemenbedrijven was die stijging zelfs nog groter, namelijk 27%. Bij het gemiddelde pot- en perkplantenbedrijf bedroeg de stijging 13% per m2. De totale groei werd enigszins geremd door de beperktere groei in de glasgroentebedrijven: een toename van 11% wordt hier ingerekend.

De stijging van de productopbrengsten was voor snijbloemenbedrijven het grootst (28%), gevolgd door de mutatie in de pot- en perkplanten met een toename van 12%. Bij de glasgroentebedrijven steeg de opbrengst per m2, maar was de groei beperkter (4%). Daar steeg de tomatenprijs en daalde die van de paprika’s en onder andere aubergines.

Verder kenmerkte 2021 zich door een sterke stijging van de energieopbrengsten. Ondanks de gestegen kosten voor de inkoop van gas bleef de sparkspread gunstig, waardoor zeker in het eerste deel van het jaar ook veel werd teruggeleverd tegen gunstige prijzen. Opbrengsten uit energie per m2 stegen hierdoor sterk.Kosten over gehele linie omhoog 
Over de gehele linie, rentekosten uitgezonderd, stijgen de kosten in 2021 sterk. In totaal nemen de bedrijfseconomische kosten ruim 8,70 euro toe naar 70,70 euro per m2.

Vooral de hogere kosten voor energie in zowel de sierteelt als de glasgroenten spelen hierin een rol. Niet alleen rechtstreeks door de kosten van gas en elektriciteit die gebruikt wordt op de bedrijven, maar ook door de inputs die met energie als belangrijke kostencomponent worden gemaakt. Daarnaast speelt uiteraard een correctie op vorig jaar een rol toen energieprijzen relatief laag waren. We moeten terug naar 2012 en 2013 voor vergelijkbare energiekosten per m2. Het uitgangsmateriaal komt deels uit het buitenland, waar een vervoerscomponent in zit maar ook een arbeidscomponent. Daarnaast is het verkrijgen van voldoende arbeidskrachten een uitdaging. Om arbeidskrachten te binden wordt geïnvesteerd in middenkaderpersoneel. Ondanks dat er nog geen cao is afgesloten werken dergelijk ontwikkelingen ook mee. Hierdoor is gerekend met gestegen kosten. Per bedrijfstype werken de gestegen kosten anders door.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page