Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Netto resultaat - Mosselcultuur

Na herstel weer een slecht seizoen in 2019-2020
9/11/2020

De afgelopen jaren waren voor veel mosselkwekers economisch gezien zeer moeizaam. Het jaar 2016 was met een nettoresultaat van -2 mln. euro een moeilijk jaar voor veel mosselkwekers en 2017 was niet veel beter met een totale voorlopige winst van 2 mln. euro. Het seizoen 2018/2019 was door de iets toegenomen productie (+12%) en gelijk gebleven prijzen (+3%) een beter jaar met een nettoresultaat van 9 mln. euro. Een deel van deze winst werd behaald doordat er op de kosten werd bespaard door bijvoorbeeld onderhoud uit te stellen. De verwachtingen voor het seizoen 2019/2020 zijn slecht omdat de totale waarde van de geproduceerde mosselen met 20% daalde door lage groei op het Wad en sterfte in de Oosterschelde. De slechte economische resultaten hebben de afgelopen jaren geleid tot een groeiend aantal overnames en samenwerkingen in de sector.

Met name (kleine) familiebedrijven die niet verticaal geïntegreerd zijn, komen steeds meer onder druk te staan. In periodes waarin mosselprijzen relatief hoog zijn, worden door de handel bij voorkeur mosselen die afkomstig zijn van de eigen mosselpercelen gekocht, waar in periodes met relatief lage mosselprijzen, mosselen meer gekocht worden van percelen van andere kwekers. De handel buiten de afslag om is in de afgelopen jaren toegenomen tot meer dan 90% van de totale aanvoer. De marges in de handel stonden in het seizoen 2018/2019 ook onder druk door de hogere afslagprijzen en een lagere exportprijs van verse mosselen.

Dit jaar is de berekening van de personeelskosten in de mosselsector bijgesteld om zodoende ook de kosten voor de directie van de bedrijven mee te nemen. Deze kosten bevatten zowel de werkelijk uitgekeerde kosten voor de directie van bv’s, managementfees, als de ingeschatte loonkosten voor de directieleden van firma’s. Voor de hele mosselvloot betekent dit een extra kostenpost van ongeveer 4 mln. euro per jaar. Daardoor is het nu gepubliceerde nettoresultaat van de afgelopen jaren lager dan in voorgaande jaren gerapporteerd werd.


Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page