Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Arbeidsopbrengst - Kottervisserij

Verwachte arbeidsopbrengst in 2020 lager dan in 2019
9/24/2021

De geraamde totale arbeidsopbrengst in de kottervisserij is in 2020 gedaald naar 69 mln. euro. Dat is 11 mln. euro minder dan in 2019 en 74 mln. euro minder dan in 2018, ofwel dalingen van respectievelijk 14% en 52%. De totale arbeidsopbrengst bestaat uit de deellonen (waaronder de sociale lasten) van de opvarenden, plus het nettoresultaat van de vloot. De geraamde deellonen inclusief sociale lasten kwamen in 2020 uit op 65 mln. euro; dat is 6% lager dan de deellonen inclusief sociale lasten in 2018.

Het geraamde nettoresultaat kwam in 2020 uit op circa 3 mln. euro, 69% lager dan de 9 mln. euro in 2019. In de periode 2015-2018 werden elk jaar winsten geboekt die (flink) hoger lagen dan het langjarig gemiddelde. Deze hoge winsten waren mogelijk dankzij relatief goede visprijzen, lage olieprijzen, goede vangsten en energiezuinige vismethoden. Tegenvallende vangsten, gestegen olieprijzen en het intrekken van de pulsontheffingen met een hoger brandstofverbruik als gevolg zijn de voornaamste oorzaken van de winstdaling tijdens de afgelopen jaren.

In 2020 daalden de prijzen nog verder door de lockdownmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis: met name de duurdere (horeca)soorten daalden in prijs.

Naar verwachting zal in 2021 deze trend zich doorzetten: lage vangsten, door de coronacrisis lagere prijzen en een hoger brandstofverbruik door het wegvallen van de pulsvisserij.In het genoemde geraamde resultaat zijn de vergoedingen die uitgekeerd werden in het kader van de zogenaamde Covid-19-stilligregeling niet meegenomen. Scheepseigenaren konden onder voorwaarden een vergoeding krijgen wanneer zij hun schip vanwege de scherp gedaalde visprijzen niet uit konden of wilden laten varen. De vergoedingen varieerden van 2.200 euro (kleine schepen tot 260 pk) tot 8.800 euro (schepen tussen de 300 en 2.000 pk) per week. In totaal is er door ongeveer 270 schepen gebruikgemaakt van deze regeling, met een totale vergoeding van ongeveer 6 mln. euro.

Omdat de visserij de laatste jaren sterk van karakter veranderd is (de omschakeling van puls naar andere vistechnieken, de stilligweken in de garnalensector, de invloed van corona op de visserijpatronen etc.) is het moeilijk om aan de hand van voorgaande jaren de kosten van het jaar waarvan de data nog niet verzameld zijn (in dit geval 2020), in te schatten. De genoemde geraamde cijfers hebben derhalve een grotere onzekerheidsmarge dan in voorgaande jaren het geval was. De cijfers over 2020 worden in 2022 definitief gemaakt.

Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page