Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Vleeskuikenshouderij

Bedrijfsomvang bij vleeskuikens daalt iets door meer leefruimte per dier
3/30/2022

Het aantal vleeskuikenbedrijven is sinds 2000 bijna gehalveerd bij een stabiele tot licht dalende vleeskuikenstapel. De gemiddelde bedrijfsomvang nam daardoor toe met de top van 105.000 vleeskuikens per bedrijf in 2014. In de daaropvolgende jaren is de gemiddelde bedrijfsomvang afgenomen tot 79.000 vleeskuikens per bedrijf in 2020. Dat is mede het gevolg van het grotere aandeel van conceptkuikens die langzamer groeien met meer ruimte per dier. Daardoor is sinds 2017 de gemiddelde bedrijfsomvang lager dan voorheen. Ook hebben de afzetproblemen door de coronacrisis geleid tot meer leegstand van stallen in de loop van 2020. Door de verbetering van de arbeidsproductiviteit (meer vleeskuikens per arbeidskracht) neemt het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden de laatste jaren iets af.


Het aantal vleeskuikenbedrijven is sinds 2000 bijna gehalveerd bij een licht dalende vleeskuikenstapel. De gemiddelde bedrijfsomvang nam daardoor toe met de top van 105.000 vleeskuikens per bedrijf in 2014. In de daaropvolgende jaren is de gemiddelde bedrijfsomvang afgenomen tot ongeveer 81.000 vleeskuikens per bedrijf in 2021 bij normale leegstand. Dat is mede het gevolg van het grotere aandeel van conceptkuikens die langzamer groeien met meer leefruimte per dier. Daardoor is sinds 2017 de gemiddelde bedrijfsomvang lager dan voorheen. Ook hebben de afzetproblemen door de coronacrisis geleid tot meer leegstand van stallen met reguliere kuikens eind 2020 en begin 2021. Door de verbetering van de arbeidsproductiviteit (meer vleeskuikens per arbeidskracht) nam het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden af tot 2016. In de laatste jaren stagneert de arbeidsproductiviteit door de omschakeling naar concepten.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page