Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Vleeskalverhouderij

Toenemende bedrijfsomvang vleeskalverenbedrijven
12/17/2020

De sector streeft naar minder aanbod, omdat de Europese consumptie van kalfsvlees naar verwachting zal dalen. In 2020 neemt het aantal gespecialiseerde vleeskalverenbedrijven (blank en rose), dat door het Bedrijveninformatienet wordt gepresenteerd, naar verwachting af met bijna 1% tot 1.270. Het totaal aantal bedrijven met vleeskalveren neemt ook af, maar in iets mindere mate. Hierdoor neemt de specialisatiegraad bij de vleeskalveren af. Het aantal kalveren op de gespecialiseerde bedrijven neemt in 2020 met bijna 2% toe. De gemiddelde veebezetting per gespecialiseerd bedrijf met blankvleeskalveren bedraagt 971, wat een afname is van 0,6%. Het aantal onbetaalde arbeidskrachten, gemeten in arbeidsjaareenheden, fluctueert over de afgelopen jaren en is in 2020 1,41 per bedrijf.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page