Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Varkenshouderij

Schaalvergroting varkenshouderij gaat door
3/30/2022


Het aantal bedrijven is in de afgelopen jaren flink gedaald bij een kleinere varkensstapel in 2021. De saneringsregeling van de overheid (Srv) heeft daaraan ook een bijdrage geleverd door in 2020 bijna 7% van de varkensrechten op te kopen. De gemiddelde bedrijfsomvang nam daardoor toe tot 1,2 miljoen euro SO in 2021 (420 zeugen en 2.180 vleesvarkens). Het aantal onbetaalde aje per bedrijf is weinig veranderd door de verbetering van de arbeidsproductiviteit en het inhuren van betaalde medewerkers. Daardoor is het aantal arbeidsjaareenheden gestegen naar gemiddeld 2,6 per bedrijf, waarvan 1,2 betaalde aje.


Tussen de bedrijfstypen zijn grote verschillen in bedrijfsomvang. De vleesvarkensbedrijven zijn duidelijk kleiner dan gemiddeld met daarbij ook minder inzet van de onbetaalde krachten en weinig (17%) betaald personeel.

Bedrijven en bedrijfsopzet van gespecialiseerde varkensbedrijven, per bedrijfstype, 2020 en 2021
Alle bedrijvenZeugenbedrijvenVleesvarkensbedrijvenGesloten varkensbedrijven
2020
Aantal bedrijven2,5006701,230590
Standaardopbrengst (x 1.000 euro)1,1741,3278091,759
Aantal onbetaalde aje1.361.661.081.57
Aantal vleesvarkens2,1804502,6403,190
Aantal zeugen42094020680
2021
Aantal bedrijven2,2606001,130530
Standaardopbrengst (x 1.000 euro)1,2241,3788401,863
Aantal onbetaalde aje1.361.671.091.58
Aantal vleesvarkens2,2804802,7303,370
Aantal zeugen44097020710
Bron: Bedrijveninformatienet.

 
Naast de gespecialiseerde bedrijven zijn er ruim 1.000 andere agrarische bedrijven met varkens. Daar vormt de varkenshouderij een neventak naast bijvoorbeeld rundvee of maisteelt. Er is in de afgelopen jaren een sterke krimp geweest in deze categorie overige bedrijven met varkens.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page