Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Varkenshouderij

Schaalvergroting varkenshouderij gaat door
12/17/2020


Het aantal bedrijven is in de afgelopen jaren flink gedaald bij een iets kleinere varkensstapel in 2020. De gemiddelde bedrijfsomvang nam daardoor toe tot ruim 1 miljoen euro SO in 2020 (440 zeugen en 2.010 vleesvarkens). Het aantal onbetaalde aje per bedrijf is weinig veranderd door de verbetering van de arbeidsproductiviteit en het inhuren van betaalde medewerkers. Daardoor is het aantal arbeidsjaareenheden gestegen naar gemiddeld 2,4 per bedrijf, waarvan 1,1 betaalde aje.


Tussen de bedrijfstypen zijn grote verschillen in bedrijfsomvang. De vleesvarkensbedrijven zijn duidelijk kleiner dan gemiddeld met daarbij ook minder inzet van de onbetaalde krachten en weinig (23%) betaald personeel.

Bedrijven en bedrijfsopzet van gespecialiseerde varkensbedrijven, per bedrijfstype, 2019 en 2020
Alle bedrijvenZeugenbedrijvenVleesvarkensbedrijvenGesloten varkensbedrijven
2019
Aantal bedrijven2,7606801,470600
Standaardopbrengst (x 1.000 euro)9831,1257131,479
Aantal onbetaalde aje1.271.590.981.59
Aantal vleesvarkens1,9002202,3402,750
Aantal zeugen39096020640
2020
Aantal bedrijven2,5006701,240590
Standaardopbrengst (x 1.000 euro)1,0641,1547821,550
Aantal onbetaalde aje1.291.590.991.6
Aantal vleesvarkens2,0102302,5502,890
Aantal zeugen44099020670
Bron: Bedrijveninformatienet.

 
Naast de gespecialiseerde bedrijven zijn er circa 1.000 andere agrarische bedrijven met varkens. Daar vormt de varkenshouderij een neventak naast bijvoorbeeld rundvee of maisteelt. Er is een relatief sterke krimp geweest in deze categorie overige bedrijven met varkens (-21%).


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page