Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Snijbloementeelt

Areaal snijbloemenbedrijven gestegen
3/30/2022

De snijbloemenbedrijven in het Informatienet vertegenwoordigen ongeveer 891 gespecialiseerde snijbloemenbedrijven uit de Landbouwtelling met een standaardomzet groter dan 25.000 euro. Op deze bedrijven steeg het gemiddelde areaal cultuurgrond in 2021 met 5% naar 4 ha.


Op deze bedrijven is de beteelbare oppervlakte onder glas met gemiddeld 0,08 ha gestegen ten opzichte van 2020 tot 2,19 ha. Het aantal arbeidsjaareenheden (aje) bedraagt in 2021 gemiddeld 10,13 per bedrijf waarvan gemiddeld 1,62 onbetaald (ondernemer en gezinsleden). De gemiddelde arbeidsbezetting komt daarmee op 4,63 arbeidskracht per ha beteelde oppervlakte onder glas.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page