Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Snijbloementeelt

Aantal snijbloemenbedrijven gestegen
12/17/2020

De snijbloemenbedrijven in het Informatienet vertegenwoordigen ongeveer 912 gespecialiseerde snijbloemenbedrijven uit de Landbouwtelling met een standaardomzet groter dan 25.000 euro. Op deze bedrijven steeg de gemiddelde beteelde oppervlakte onder glas in 2020 met 1% naar 2,22 ha.


De snijbloemenbedrijven in het Informatienet vertegenwoordigen 674 gespecialiseerde snijbloemenbedrijven uit de Landbouwtelling met een standaardomzet groter dan 25.000 euro. Op deze bedrijven is het areaal onder glas met gemiddeld 2,22 ha licht gestegen ten opzichte van 2019. Het aantal arbeidsjaareenheden (aje) bedraagt in 2020 gemiddeld 13,80 per bedrijf waarvan gemiddeld 1,58 onbetaald (ondernemer en gezinsleden). De gemiddelde arbeidsbezetting komt daarmee op 5 arbeidskracht per ha.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page