Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Pot- en perkplantenteelt

Bedrijfsgrootte op pot- en perkplantenbedrijf stabiel
3/30/2022

De beteelbare oppervlakte onder glas per bedrijf van de gespecialiseerde pot- en perkplantenbedrijven in het Bedrijveninformatienet bedraagt circa 2,7 ha in 2021. Dit is vergelijkbaar met een jaar eerder.

Ook het areaal cultuurgrond is min of meer stabiel met 3,4 ha. Het aantal arbeidsjaareenheden (aje) bedraagt in 2021 gemiddeld 15,22 per bedrijf waarvan gemiddeld 1,68 onbetaald (ondernemer en gezinsleden). Ook dat is een stabilisatie ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde arbeidsbezetting komt daarmee op 5,63 per ha beteelde oppervlakte onder glas. Het aantal bedrijven, vertegenwoordigd in het Bedrijveninformatienet, steeg met ongeveer 2% naar 645. Opvallend is dat dit aantal sinds 2018 gestaag stijgt. Totaal wordt daarmee 1.705 ha areaal vertegenwoordigd door het Bedrijveninformatienet.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page