Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Melkveehouderij

Gemiddeld 105 melkkoeien per bedrijf
12/17/2020

Het gemiddelde aantal melkkoeien per melkveebedrijf is, op basis van het Bedrijveninformatienet, tussen 2000 en 2020 toegenomen van 57 tot ruim 105 stuks. Uit de CBS landbouwtelling blijkt dat er in 2020 per saldo 346 melkveebedrijven zijn gestopt (2,3%). Mede hierdoor is de overblijvende groep met ruim 3% in omvang toegenomen in 2020 en zijn met zijn allen 1% meer koeien gaan houden. Dit blijkt ook uit de ontwikkeling van het aantal dieren uit de CBS-landbouwtelling.

De totale melkproductie in Nederland is tot en met september met 1,9% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De verwachting is dat in de resterende maanden minder wordt gemolken dan in 2019 zodat uiteindelijk de stijging van de melkaanvoer 1,3% zal bedragen. Het aantal melkkoeien is op nationaal niveau minder gestegen dan de melkproductie door een toename van de melkproductie per koe. Op bedrijfsniveau stijgt de totale melkproductie en het aantal melkkoeien door de eerdergenoemde afname van het aantal melkveebedrijven en de gestegen melkproductie per koe.


Biologische melkveehouderij

Het aantal biologische melkveebedrijven nam in 2020 met ruim 3% toe. Daarnaast steeg de hoeveelheid geproduceerde biologische melk per bedrijf doordat het aantal melkkoeien per bedrijf van bijna 85 melkkoeien in 2019 toenam naar ruim 86,5 stuks in 2020. De melkproductie per koe zal naar verwachting niet toenemen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Samenvattend overzicht van melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page