Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Melkveehouderij

Gemiddeld 108 melkkoeien per bedrijf
12/20/2021

Het gemiddelde aantal melkkoeien per melkveebedrijf is, op basis van het Bedrijveninformatienet, tussen 2000 en 2021 toegenomen van 57 tot ruim 108 stuks. Uit de CBS landbouwtelling blijkt dat er in 2021 per saldo 414 melkveebedrijven zijn gestopt (3%). Mede hierdoor is de overblijvende groep met ruim 2,5% in omvang toegenomen in 2021, maar in totaal worden er iets minder koeien (-0,3%) in Nederland gehouden. Dit blijkt ook uit de ontwikkeling van het aantal dieren in de CBS-landbouwtelling. 

De totale melkproductie in Nederland is tot en met oktober met 2,5% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De verwachting is dat in de resterende maanden minder wordt gemolken dan in 2020 zodat uiteindelijk de daling van de melkaanvoer met een paar tienden van procenten extra afneemt. Het aantal melkkoeien is op nationaal niveau gedaald in combinatie met een lagere melkproductie per koe. Op bedrijfsniveau stijgen de totale melkproductie en het aantal melkkoeien door de eerdergenoemde afname van het aantal melkveebedrijven.


Biologische melkveehouderij

Het aantal biologische melkveebedrijven nam in 2021 met 4,5% toe. Daarnaast steeg de hoeveelheid geproduceerde biologische melk per bedrijf doordat het aantal melkkoeien per bedrijf van bijna 89 melkkoeien in 2020 toenam naar 91 stuks in 2021. De melkproductie per koe zal naar verwachting niet toenemen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Samenvattend overzicht van melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page