Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Melkveehouderij

Gemiddeld 101 melkkoeien per bedrijf
12/18/2017

Het gemiddelde aantal melkkoeien per melkveebedrijf is, op basis van het Bedrijveninformatienet, tussen 2000 en 2017 toegenomen van 57 tot 101 stuks. Wel is 2017 het eerste jaar sinds lange tijd dat er een daling in het gemiddelde aantal koeien per bedrijf waarneembaar is. Dit komt door de uitvoering van het fosfaatreductieplan in 2017. Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van derogatie moet de Nederlandse fosfaatproductie onder het fosfaatplafond liggen. Om dit te realiseren konden melkveehouders het aantal stuks melkvee verminderen of deelnemen aan de stoppersregeling. Daarnaast is ook het fosforgehalte in het mengvoer verlaagd, wat ook resulteert in het verminderen van de fosfaatproductie van de melkveestapel.


In 2016 was het gemiddeld aantal melkkoeien iets hoger met 103 melkkoeien per bedrijf. Het gemiddeld aantal steeg toen met 8% na de afschaffing van de melkquotering. Ook in de aanloop naar de afschaffing van de melkquotering groeide het gemiddeld aantal per bedrijf gestaag. Dezelfde trend geldt ook voor het totale aantal melkkoeien in Nederland. Na jaren van gestage groei daalde deze met 52.000 melkkoeien. In deze daling had de stoppersregeling een groot aandeel. Het totale aantal gespecialiseerde melkveebedrijven daalde dan ook met ruim een procent.

De totale melkproductie is tot en met oktober met een half procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Deze daling is minder sterk dan de vermindering in aantal melkkoeien, wat een stijging van de melkproductie per koe betekent. De melkproductie per koe werd het afgelopen jaar gestimuleerd door de hoge melkprijs. Ook het selecteren van koeien op de aankomende fosfaatwetgeving heeft als gevolg dat de minst productieve koeien zijn afgevoerd. Ondanks de substantiƫle teruggang in het totale aantal melkkoeien valt daardoor de teruggang in totale melkproductie mee. Vanwege het afgenomen gemiddeld aantal melkkoeien per melkveebedrijf is de standaardopbrengst met anderhalf procent afgenomen.Biologische melkveehouderij

Het aantal biologische melkveebedrijven is het afgelopen jaar gestegen met 10%. Dit komt vooral door omgeschakelde bedrijven in tijden dat de gangbare melkprijs laag was. Vanwege het stijgende aantal biologische melkveebedrijven stijgt ook het aantal biologisch gehouden melkkoeien (+8%). Laatstgenoemde stijging is echter minder groot dan de stijging in het aantal biologische melkveebedrijven. Hierdoor daalt ook het gemiddelde aantal melkkoeien per melkveebedrijf in de biologische sector: van 88 naar 86 stuks. Daarnaast geldt het fosfaatreductieplan ook voor biologische melkveebedrijven.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Samenvattend overzicht van melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page