Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Melkveehouderij

Gemiddeld 108 melkkoeien per bedrijf
3/30/2022

Het gemiddelde aantal melkkoeien per melkveebedrijf is, op basis van het Bedrijveninformatienet, tussen 2000 en 2021 toegenomen van 57 tot ruim 108 stuks. Uit de CBS landbouwtelling blijkt dat er in 2021 per saldo 414 melkveebedrijven zijn gestopt (3%). Mede hierdoor is de overblijvende groep met ruim 2,5% in omvang toegenomen in 2021, maar in totaal worden er iets minder koeien (-0,3%) in Nederland gehouden. Dit blijkt ook uit de ontwikkeling van het aantal dieren in de CBS-landbouwtelling.

De totale melkproductie in Nederland is over 2021 met 2,6% afgenomen ten opzichte van 2020. Het aantal melkkoeien is op nationaal niveau gedaald in combinatie met een lagere melkproductie per koe. Op bedrijfsniveau stijgen de totale melkproductie en het aantal melkkoeien door de eerdergenoemde afname van het aantal melkveebedrijven.


Biologische melkveehouderij

Het aantal biologische melkveebedrijven nam in 2021 met 4,5% toe. Daarnaast steeg de hoeveelheid geproduceerde biologische melk per bedrijf doordat het aantal melkkoeien per bedrijf van 87,5 melkkoeien in 2020 toenam naar 89,5 stuks in 2021. De melkproductie per koe zal naar verwachting niet toenemen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Samenvattend overzicht van melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page