Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Leghennenhouderij

Schaalvergroting stagneert bij leghennen
12/17/2020


In 2020 is zowel het aantal bedrijven als het aantal leghennen afgenomen. De gemiddelde bedrijfsomvang is wel gestegen.In de afgelopen decennia is bij een licht stijgende leghennenstapel het aantal gespecialiseerde leghennenbedrijven voor consumptie-eieren gestaag gedaald naar 549 in 2020. De daling in 2020 is het gevolg van de nieuwe definitie waarbij gespecialiseerde bedrijven met hoofdzakelijk jonge hennen niet meer worden meegenomen (circa 100 opfokbedrijven).
Vanaf 2004 is de gemiddelde bedrijfsomvang flink gegroeid. In 2014 kwam daarin een kentering doordat het aantal leghennen sterker daalde dan het aantal bedrijven en bedrijfsomvang nam daardoor af. In 2018 steeg het totaal aantal leghennen tijdelijk doordat meer hennen langer werden aangehouden na een ruiperiode als gevolg van de fipronilaffaire in de tweede helft van 2017. In 2020 is het totaal aantal leghennen gedaald en de gemiddelde bedrijfsomvang iets gestegen. Door de verbetering van de arbeidsproductiviteit (meer leghennen per arbeidskracht) nam het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden per bedrijf relatief minder toe en daalt vanaf 2016.

Bij een vrij stabiele leghennenstapel daalde het aantal bedrijven gestaag in de afgelopen jaren. Vooral vanaf 2004 is de gemiddelde bedrijfsomvang flink gegroeid. In 2003 is wel een forse dip te zien door de uitbraak van vogelgriep. Geruimde bedrijven in Gelderland kwamen daardoor in 2003 langere tijd leeg te staan. Door de verbetering van de arbeidsproductiviteit (meer leghennen per arbeidskracht) nam het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (aje) per bedrijf relatief minder sterk toe.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page