Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Leghennenhouderij

Schaalvergroting bij leghennen vertraagd
12/18/2017

Het aantal bedrijven is verder gedaald, maar in 2017 ging ook het aantal leghennen omlaag. Daardoor is de gemiddelde bedrijfsomvang is iets gedaald, na de trendmatige stijging in voorgaande jaren.


In de afgelopen decennia is bij een licht stijgende leghennenstapel het aantal bedrijven gestaag gedaald naar 630 in 2017. Vooral vanaf 2004 is de gemiddelde bedrijfsomvang flink gegroeid. In 2017 kwam daarin een kentering doordat het aantal leghennen sterker daalde dan het aantal bedrijven. Door de verbetering van de arbeidsproductiviteit (meer leghennen per arbeidskracht) nam het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden per bedrijf relatief minder toe.

Bij een vrij stabiele leghennenstapel daalde het aantal bedrijven gestaag in de afgelopen jaren. Vooral vanaf 2004 is de gemiddelde bedrijfsomvang flink gegroeid. In 2003 is wel een forse dip te zien door de uitbraak van vogelgriep. Geruimde bedrijven in Gelderland kwamen daardoor in 2003 langere tijd leeg te staan. Door de verbetering van de arbeidsproductiviteit (meer leghennen per arbeidskracht) nam het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (aje) per bedrijf relatief minder sterk toe.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page