Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Fruitteelt

Aantal fruitbedrijven stabiel
3/30/2022

Het aantal fruitteeltbedrijven gepresenteerd in het Bedrijveninformatienet bleef in 2021 stabiel op ongeveer 1.230 bedrijven. Deze ontwikkeling is in overeenstemming met de ontwikkeling in de populatie zoals geregistreerd in de Landbouwtelling. De gemiddelde standaardopbrengst van de fruitteeltbedrijven in het Bedrijveninformatienet lag in 2021 net onder de 350.000 euro. De bedrijven waren in 2021 gemiddeld ongeveer 16 ha groot. De arbeidsinzet door de ondernemer en het gezin (onbetaalde aje) schommelt de laatste jaren rond 1,3 aje (arbeidsjaareenheden) per bedrijf. In het Bedrijveninformatienet worden bedrijven boven de 25.000 euro Standaardopbrengst gerepresenteerd.

De Standaardopbrengst (SO) per fruitbedrijf nam in de periode tussen 2001 en 2021 toe van bijna 160.000 tot ongeveer 350.000 euro. Dit komt enerzijds doordat de bedrijven groeien. Anderzijds zijn de laatste jaren de prijzen voor appels en peren gemiddeld hoger dan de jaren daarvoor. De standaardopbrengst per hectare gewas stijgt daardoor. Dit resulteert echter niet altijd in hogere inkomens, omdat de kosten ook toenemen. Daarnaast is de SO gebaseerd op genormeerde opbrengsten die niet door elke ondernemer in elk jaar gehaald worden. Naast hardfruitbedrijven zijn er ook bedrijven met zacht fruit en steenvruchten opgenomen in het Bedrijveninformatienet.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page