Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Fruitteelt

Standaardopbrengst fruitbedrijven in steekproef blijft toenemen
12/18/2017

De gemiddelde standaardopbrengst van de bijna 1.400 fruitteeltbedrijven in het Bedrijveninformatienet lag in 2017 op ruim 330.000 euro. De verwachting is dat dit in 2017 licht toe zal nemen door uitbreiding van het gemiddelde bedrijfsareaal. De bedrijven waren in 2017 gemiddeld bijna 15 ha groot. De arbeidsinzet door de ondernemer en het gezin (onbetaalde aje) schommelt de laatste jaren rond 1,4 aje (arbeidsjaareenheden).

In het Bedrijveninformatienet worden alleen bedrijven boven de 25.000 euro standaardopbrengst (SO) gerepresenteerd. De gemiddelde bedrijfsomvang van de gespecialiseerde bedrijven in het Bedrijveninformatienet is daardoor hoger dan in de Landbouwtelling, waarin de ondergrens aanzienlijk lager ligt. De standaardopbrengst per fruitbedrijf neemt toe. Dit komt doordat de bedrijven groeien en de laatste jaren de prijzen voor appels en peren gemiddeld beter waren dan de jaren daarvoor. De standaardopbrengst per gewas is daardoor hoger dan in 2015. Dit resulteert echter niet altijd in hogere inkomens, als gevolg van toegenomen kosten. Daarnaast is de SO gebaseerd op genormeerde opbrengsten die niet door elke ondernemer gehaald zullen worden. Naast appel- en perenbedrijven zijn er ook bedrijven met klein fruit en steenvruchten opgenomen in het Bedrijveninformatienet.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page