Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Boomkwekerij

Lichte groei areaal en aantal bedrijven
3/30/2022

De boomkwekerijbedrijven in het Informatienet vertegenwoordigen ongeveer 1.720 gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven uit de Landbouwtelling met een standaardomzet groter dan 25.000 euro. Op deze bedrijven steeg het gemiddelde areaal cultuurgrond in 2021 met 2,4% naar 12,8 ha.
Het aantal arbeidsjaareenheden (aje) bedraagt in 2021 gemiddeld 4,6 per bedrijf waarvan gemiddeld 1,53 onbetaald (ondernemer en gezinsleden).Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page