Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Boomkwekerij

Lichte groei areaal en aantal bedrijven, schaalgrootte hiermee stabiel
12/17/2020

Het boomkwekerijareaal in de Landbouwtelling is in 2020 ten opzichte van 2019 met 1% gestegen naar 16.830 ha. Het aantal bedrijven is eveneens toegenomen met 1% naar 2.780. De schaalgrootte blijft met 6,1 ha per bedrijf hiermee stabiel. Van het boomkwekerijareaal is 83% te vinden bij gespecialiseerde bedrijven. In 2020 is circa 61% van de bedrijven gespecialiseerd, de specialisatiegraad is hiermee ten opzichte van 2019 met circa 2 procentpunten toegenomen.
De bedrijven in het Bedrijveninformatienet vertegenwoordigen ruim 1.690 gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven uit de Landbouwtelling met een omzet groter dan 25.000 euro. Het areaal cultuurgrond op deze gespecialiseerde bedrijven daalt in 2020 van 9,7 naar 9,3 hectare per bedrijf doordat meer kleinere bedrijven als gespecialiseerd te kwalificeren zijn. De arbeidsinzet door de ondernemer en het gezin is met gemiddeld 1,5 onbetaalde arbeidsjaareenheden stabiel.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page