Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Saldo - Zeugenhouderij

Saldo zeugen halveert opnieuw
3/30/2022


Het saldo per zeug zal in 2021 fors dalen door de sterke prijsdaling van biggen. Het saldo zal halveren naar 234 euro per zeug per jaar.


Het geraamde saldo voor de zeugenhouderij komt in 2021 uit op 234 euro per zeug per jaar; bijna 50% lager dan in 2020. Die forse daling van saldo wordt vooral veroorzaakt door de 20% lagere prijzen van de verkochte biggen. De gemiddelde opbrengstprijs per big ligt dit jaar ruim 11% onder het langjarig gemiddelde van 2010-2020. De stijgende kosten van voer en energie drukken het saldo verder omlaag. Het saldo wordt minder dan vorig jaar gedrukt doordat de waardemutatie dit jaar een stuk lager is.

De biggenprijzen zijn in 2021 opnieuw fors gedaald en komen gemiddeld 20% lager uit door de zwakkere varkensmarkt. De biggenprijzen waren begin 2021 al flink lager dan in 2020, mede doordat er in Duitsland te weinig plaatsingsruimte was voor nieuwe biggen. In het derde kwartaal zijn de biggenprijzen flink gedaald. Vooral de export van biggen kwam onder druk, waardoor de prijzen onderuitgingen. Dat is ook een gevolg van de teleurstellende ontwikkeling van de vleesvarkensprijzen. De biggenprijzen werden zo laag dat zeugenhouders zich soms genoodzaakt zagen om extra biggen te verkopen als slachtbiggen.

De voerkosten zijn fors hoger door de prijsstijging van veevoergrondstoffen. Vooral graan en graanproducten zijn dit jaar veel duurder geworden. De prijzen van de verkochte slachtzeugen zijn dit jaar sterker gedaald dan van de aangekochte opfokzeugen waardoor het saldo ook daalt. Het geraamde saldo van 234 euro ligt 177 euro onder het langjarig gemiddelde 2002-2020.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page