Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Saldo - Zeugenhouderij

Saldo zeugen stijgt naar recordniveau
12/18/2017


Het saldo per zeug zal in 2017 verder stijgen naar een recordniveau dankzij de sterke prijsstijging van biggen en een kleine toename van de kosten.


Het geraamde saldo voor de zeugenhouderij zal in 2017 bijna 30% hoger uitkomen op 785 euro per zeug per jaar. Die saldoverbetering wordt vooral veroorzaakt door de 20% prijsstijging van de verkochte biggen. Het saldo zou nog hoger uitkomen als de waarde van de biggen op de eindbalans niet lager zou zijn dan vorig jaar. De gemiddelde opbrengstprijs per big ligt dit jaar ruim 10% boven het niveau van de voorlaatste piek in 2013. De biggenprijzen waren vooral in de eerste helft van 2017 zeer hoog. In het vierde kwartaal moesten de biggenprijzen duidelijk terrein prijsgeven door een zwakkere vraag. De lager geraamde prijzen voor december hebben wel tot gevolg dat de aanwas dit jaar negatief wordt, in tegenstelling tot vorig jaar. De effecten van de hogere prijzen van verkochte slachtzeugen en aangekochte opfokzeugen op het saldo zijn bijna even groot. Door de 1% hogere voerprijzen zijn de voerkosten wel iets gestegen. Het geraamde saldo van 785 euro is twee keer zo hoog als het meerjarig gemiddelde 2002-2016.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page