Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Saldo - Zeugenhouderij

Saldo zeugen daalt fors
12/17/2020


Het saldo per zeug zal in 2020 fors dalen door de sterke prijsdaling van biggen. Het saldo zal halveren naar 480 euro per zeug per jaar.


Het geraamde saldo voor de zeugenhouderij komt in 2020 uit op 480 euro per zeug per jaar; bijna 50% lager dan in 2019. Die forse daling van saldo wordt vooral veroorzaakt door de 12% lagere prijzen van de verkochte biggen. Het saldo wordt extra gedrukt doordat de waarde van de biggen op de eindbalans fors lager is dan in december vorig jaar. De gemiddelde opbrengstprijs per big ligt dit jaar nog wel 4 euro boven het gemiddelde van 2010-2019.

Na de hoge piek van de biggenprijzen in het eerste kwartaal van 2020, begon een prijsdaling die voortduurde tot eind van het jaar. In het voorjaar werd de daling van de biggenprijzen veroorzaakt door de coronapandemie. De lagere prijzen van vleesvarkens hadden ook negatieve gevolgen voor de biggenprijzen. Daar kwamen in het derde kwartaal ook de gevolgen bij door Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in Duitsland. Daardoor mocht Duitsland niet meer exporteren naar niet-EU-landen en werd de varkensmarkt in Noordwest-Europa verder verstoord. De export van biggen naar Duitsland, het belangrijkste bestemmingsland voor Nederlandse exportbiggen, kwam daardoor verder onder druk te staan. Dat had nog grotere prijsdalingen tot gevolg dan al door de coronacrisis was veroorzaakt. Dat leidde tot schrille contrasten met vorig jaar. Terwijl in maart de biggenprijs nog bijna 80% hoger was dan vorig jaar, lag de prijs in november 65% onder het niveau van november 2019. De biggenprijs daalde van 89 euro in maart naar 24 euro in november (-68%).

De voerkosten zijn iets hoger door de prijsstijging van veevoergrondstoffen eind dit jaar. Vooral graan is in de tweede helft van dit jaar duurder geworden. De prijzen van de verkochte slachtzeugen zijn dit jaar sterker gedaald dan van de aangekochte opfokzeugen waardoor het saldo ook daalt. Het geraamde saldo van 480 euro ligt nog wel 70 euro boven het langjarig gemiddelde 2002-2019.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page