Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Saldo - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens daalt door lagere opbrengsten en negatieve aanwas
12/17/2020


Het saldo per vleesvarken daalt in 2020 door lagere prijzen van verkochte vleesvarkens. Daarnaast is het saldo sterk verlaagd door de negatieve aanwas. De gedaalde aankoopkosten voor biggen hebben die daling voor een klein deel opgevangen. Het geraamde saldo voor 2020 daalt daardoor met 125 euro naar 45 euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar.


De opbrengstprijs is in 2020 gemiddeld 8% lager dan voorgaand jaar, maar de aankoopprijs van biggen daalt nog sterker (12%). De lagere aankoopkosten van biggen compenseren een deel van de gedaalde verkoopopbrengsten. Daarnaast daalt het saldo ook door de veel lagere waarde van vleesvarkens op de eindbalans, want de opbrengstprijzen voor december worden een derde lager geraamd dan december vorig jaar. Het vleesvarkensvoer op jaarbasis 1% goedkoper dan in 2019. Het saldo zal door genoemde ontwikkelingen in 2020 met 125 euro dalen naar 45 euro per vleesvarken per jaar. Dat saldo ligt 29 euro onder het langjarig gemiddelde van 2002-2019. In de gunstige jaren 2016 en 2019 lag het saldo, met 106 en 170 euro, aanzienlijk boven dat gemiddelde.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet: Saldo van vleesvarkens


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page