Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Saldo - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens lager door negatieve aanwas
12/18/2017


Het saldo per vleesvarken zal in 2017 dalen, vooral door de negatieve aanwas. De verkoopopbrengsten zijn wel gestegen dankzij 10% hogere vleesvarkensprijzen. De kosten nemen toe door hogere prijzen voor biggen en voer. Het geraamde saldo voor 2017 daalt daardoor met 25 euro naar 80 euro per vleesvarken per jaar.


De opbrengstprijs is in 2017 gemiddeld 10% hoger dan 2016, maar de aankoopprijs van biggen stijgt nog sterker (20%). Vleesvarkensvoer is op jaarbasis 1,5% duurder dan in 2016. De hogere biggenprijzen roomden het grootste deel van de extra opbrengsten af. De daling van het saldo is vooral veroorzaakt door de lagere waarde van vleesvarkens op de eindbalans, want de opbrengstprijzen voor december worden 8% lager geraamd dan december vorig jaar. Het saldo zal in 2017 dalen naar 80 euro per vleesvarken per jaar. Dat saldo ligt 13 euro boven het langjarig gemiddelde van 2002-2016. Alleen vorig jaar was het saldo nog hoger, vooral dankzij de positieve aanwas.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet: Saldo van vleesvarkens


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page