Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Saldo - Vleesvarkenshouderij

Hoger saldo vleesvarkens dankzij lagere kosten voor biggen
3/30/2022


Het saldo per vleesvarken stijgt in 2021 door lagere prijzen van aangekochte biggen. Daarnaast is het saldo gunstiger doordat de negatieve waardemutatie (aanwas) van vorig jaar is weggevallen. Dat verschil compenseerde de gedaalde verkopen van vleesvarkens en de hogere voerkosten. Het geraamde saldo voor 2021 stijgt als resultante daarvan met 28 euro naar 76 euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar.


De opbrengstprijs van vleesvarkens is in 2021 gemiddeld 9% lager dan voorgaand jaar, maar de aankoopprijs van biggen daalt nog sterker (20%). De lagere aankoopkosten van biggen compenseren een groot deel van de gedaalde verkoopopbrengsten. Daarnaast stijgt het saldo ook door doordat het effect van grote negatieve waardemutatie (aanwas) in 2020 dit jaar wegvalt want het prijsverschil van de vleesvarkens op de balans is veel kleiner dan vorig jaar. Het vleesvarkensvoer is op jaarbasis 15% duurder geworden en ligt op het hoogste niveau sinds 2013. De voerkosten zijn daardoor gestegen met 29 euro per vleesvarken per jaar. Andere kosten stijgen ook, zoals van energie. Het saldo zal door genoemde ontwikkelingen in 2021 met 28 euro stijgen naar 76 euro per vleesvarken per jaar. Dat saldo ligt 4 euro boven het langjarig gemiddelde van 2002-2020. In de gunstige jaren 2016 en 2019 lag het saldo, met 106 en 169 euro, aanzienlijk boven dat gemiddelde.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet: Saldo van vleesvarkens


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page