Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Saldo - Schapenhouderij

Lagere prijzen voor ooien en lammeren resulteren in een saldodaling per ooi
12/18/2017

Gemiddeld wordt in 2017 een prijsdaling van lammeren en slachtschapen verwacht van 2%. De prijzen van geĆ«xporteerd lamsvlees zijn op een onveranderd hoog prijspeil gebleven, maar de binnenlandse markt heeft het minder goed gedaan. De voerkosten zijn iets gestegen door een hogere krachtvoerprijs. Deze ontwikkelingen resulteren in een kleine daling van het saldo ter grootte van 3 euro per ooi.


Handel en prijs
De import van levende dieren uit het buitenland lijkt in 2017 groter te zijn dan de afgelopen jaren het geval was en ligt over de eerste 7 maanden van 2017 7% boven het niveau van 2016. De export van levende dieren neemt over deze periode met ongeveer 20% af op een vrijwel gelijk prijspeil.

Het grootste deel van de handel in schapen is echter in geslacht gewicht met een aandeel in de waarde van de export van 96%. De exportprijzen hiervan liggen de eerste 7 maanden van 2017 eveneens gelijk aan die in 2016. De prijzen van de schapen op de Nederlandse markten laten een prijsdaling zien. Het exportvolume van geslachte dieren is 5% lager.


Resultaat
Het saldo in de schapenhouderij neemt in 2017 met 3 euro af tot 80 euro per ooi. Dit wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten in combinatie met iets hogere voerkosten.

 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet: saldo schapenhouderij


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page