Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Saldo - Schapenhouderij

Forse stijging van het saldo per ooi door hogere opbrengstprijzen
3/30/2022

De prijsstijging van slachtschapen en lammeren heeft zich in 2021 doorgezet met een prijsstijging van bijna 19%. De prijzen op de binnenlandse markt liepen hiermee parallel met de exportprijzen van het lamsvlees over de eerste 10 maanden van 2021. De voerkosten zijn met ruim 12,5% toegenomen door hogere prijzen van het krachtvoer. De fors hogere opbrengstprijzen zorgden voor een toename van het saldo met 28 euro per ooi en dat lag hiermee 48 euro boven het 5-jaarlijkse gemiddelde over de periode 2016-2020. Hiermee is het saldo voor het tweede jaar op rij fors toegenomen. 


Handel en prijs
De exportprijzen van het lamsvlees zijn over de eerste 10 maanden van 2021 gestegen met ruim 19% en van de levende dieren met 3% licht gedaald. Deze laatste categorie draagt qua aantal en waarde in vergelijking met de vleesexport niet zoveel bij. De helft van de daling van de export werd veroorzaakt door een daling naar landen buiten de EU. De gestegen exportprijzen van lamsvlees komen mede door de Brexit. Lamsvlees uit het Verenigd Koninkrijk is prijzig vanwege de dure pond en aangezien daar veel schapen rondlopen is er een krapte op de EU-markt ontstaan.


Resultaat
Het saldo in de schapenhouderij nam in 2021 met 28 euro toe tot 136 euro per ooi. Het saldo ligt hiermee 48 euro boven het 5-jaarlijkse gemiddelde over de periode 2016-2020. De voerkosten, die in 2019 door de droogte al opliepen, stegen in 2021 met 12,5% door het dure krachtvoer. Het ruwvoer nam 5,5% in prijs toe. Door de coronacrisis levert de wol in de meeste gevallen niets meer op. Er moet in sommige gevallen zelfs geld op worden toegelegd. De wolmarkt is een wereldmarkt. De wereldmarktprijzen zijn met 40% gedaald tussen januari en september 2020. Veel kledingwinkels waren gesloten en de mensen bleven thuis en kochten weinig kleding. Desondanks maakten de hogere prijzen voor met name de lammeren en in mindere mate voor de slachtschapen de stijging van de voerkosten en de daling van de wolopbrengsten meer dan goed.
 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet: saldo schapenhouderij
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page