Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Saldo - Schapenhouderij

Stijging van het saldo per ooi door hogere opbrengstprijzen
12/17/2020

Ondanks de coronapandemie heeft zich in 2020, tegen de verwachtingen in, een prijsstijging voorgedaan van slachtschapen en lammeren van respectievelijk 3% en 11%. De prijzen op de binnenlandse markt lopen hiermee niet parallel met de exportprijzen (-6%) van het lamsvlees over de eerste 7 maanden van 2020. De voerkosten zijn 1,5% toegenomen door hogere prijzen van het krachtvoer. Er wordt naar verwachting evenveel ruwvoer aangekocht als in 2019 omdat in beide jaren de ruwvoederwinning onder druk kwam te staan. De hogere opbrengstprijzen zorgen voor een toename van het saldo ter grootte van 8 euro per ooi en ligt hiermee 6 euro boven het 5 jaarlijkse gemiddelde 2015-2019.


Handel en prijs
De exportprijzen van het lamsvlees zijn over de eerste 7 maanden van 2020 gedaald met 6% en van de levende dieren met 4%. Deze laatste categorie dragen qua aantal en waarde in vergelijking met de vleesexport niet zoveel bij. De omvang van de export van levende schapen nam over het eerste halfjaar van 2020 wel iets toe (+3%) terwijl die van het vlees iets afnam (-2%). De daling van de exportprijzen van lamsvlees wordt sterk bepaald door corona. Ook van de vleeskalveren en volwassen runderen nam de prijs sterk af door vraaguitval in het buitenland. Deze beïnvloeden door verdringing ook de exportprijzen van het lamsvlees in negatieve zin. Doordat in 2019 veel goedkopere lammeren vanuit Engeland in Europa werden gedumpt door de naderende Brexit ging de prijs van het lamsvlees onderuit. In 2020 viel deze import weg en namen de binnenlandse marktprijzen toe.


Resultaat
Het saldo in de schapenhouderij neemt in 2020 met 8 euro toe tot 87 euro per ooi. Het saldo ligt hiermee 6 euro boven het 5 jaarlijkse gemiddelde 2015-2019. De voerkosten, die in 2019 door de droogte al opliepen, stijgen in 2020 met 1,5% door het duurdere krachtvoer. Het ruwvoer werd bijna 9% goedkoper. Door de coronacrisis levert de wol in de meeste gevallen niets meer op. Er moet in sommige gevallen zelfs geld op toegelegd worden. De wolmarkt is een wereldmarkt. De wereldmarkt prijzen zijn met 40% gedaald tussen januari en september 2020. Veel kledingwinkels zijn gesloten en de mensen blijven thuis en kopen weinig kleding. Desondanks maken de hogere prijzen voor met name de lammeren en in mindere mate voor de slachtschapen de stijging van de voerkosten en de daling van de wolopbrengsten meer dan goed.
 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet: saldo schapenhouderij
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page