Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Particuliere bosbedrijven

Resultaten bosbedrijven 2015 gedrukt door lagere subsidies
2/19/2018

De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2015 een positief resultaat geboekt van 14 euro per ha bos. Dit resultaat is lager dan in de twee voorafgaande jaren: 39 euro in 2014 en 24 euro in 2013. De daling is veroorzaakt door lagere opbrengsten, vooral van subsidies.

 
 
Opbrengsten en kosten
De Nederlandse particuliere bosbouw heeft 2015 afgesloten met een gemiddeld positief bedrijfsresultaat van 14 euro per ha bos. Sinds 2006 is alleen in 2008 en 2009 verlies geleden. Het resultaat is in vergelijking met de jaren 2011-2014 wat lager (gemiddeld 14 euro tegen 29 euro per ha bos), door lagere opbrengsten. In 2015 lagen de gemiddelde opbrengsten 5% boven de kosten, tegenover gemiddeld 11% in de periode 2011-2014.De gemiddelde opbrengsten voor alle bosbedrijven kwamen in 2015 uit op 293 euro per ha bos, iets lager (6%) dan het gemiddelde van 312 euro in 2014 en dat over de jaren 2011-2014 (300 euro per ha bos). In vergelijking met de periode 2011-2014 ligt de houtopbrengst in 2015 op een gelijk niveau, maar zijn de subsidies gedaald (van gemiddeld 102 euro in de periode 2011-2014 naar 81 euro per ha bos in 2015). Dat is gedeeltelijk goedgemaakt door hogere andere opbrengsten (jachthuur, recreatie en overig).De gemiddelde kosten voor het bosbeheer kwamen in 2015 uit op 279 euro per ha bos, iets hoger dan het gemiddelde van 272 euro in de jaren 2011-2014. De kostenstijging is in hoofdzaak bepaald door de post ‘Arbeid uitvoerend’ (door eigenaar en medewerkers). De grotere houtoogst na 2005 is gepaard gaan met hogere kosten voor arbeid (met name van eigenaar en medewerkers), werktuigen en grondstoffen dan in de periode 2001-2005. De gemiddelde kosten zijn gestegen van ongeveer 240 euro per jaar tussen 2001 en 2005 naar 267 euro per ha in de jaren 2006-2015. Deze beperkte stijging is mede te danken aan de verlaging van de kosten voor heffingen en verzekeringen, van ruim 30 euro per jaar in de jaren vóór 2009 tot 11 euro per jaar in de jaren erna. Het ging hierbij om een sterke vermindering van de waterschapslasten voor de categorie bos/natuur (van gemiddeld ongeveer 20 euro per ha) door de invoering van het nieuwe heffingenstelsel in 2009

Resultaten naar regio
De bedrijfsresultaten verschillen ook per regio. De gemiddeld beste resultaten zijn in 2015 geboekt in de regio Noordoost (50 euro/ha) en de slechtste in de regio Centrum (-49 euro/ha). De gemiddelde kosten per ha bos zijn het hoogst in de regio Centrum, wat samenhangt met een meer intensief (recreatief) gebruik van het bos. Met een bedrijfsresultaat van 30 euro/ha neemt de regio Zuid een middenpositie in. Deze laatste regio wordt gekenmerkt door gemiddeld lage opbrengsten en kosten. Tussen 2011-2015 zijn de relatieve resultaten (opbrengsten/kosten) in de regio’s Noordoost en Zuid ongeveer gelijk. De absolute bedrijfsresultaten zijn in Noordoost echter beter doordat de opbrengsten en kosten op een hoger niveau liggen.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bekijk de tabellen met specificatie van de resultaten van de bosbedrijven in BINternetMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page