Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Particuliere bosbedrijven

Resultaten bosbedrijven 2017 verder gedaald
9/3/2019

De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2017 een negatief resultaat geboekt van -44 euro per ha bos. Dit resultaat is fors lager dan in de twee voorafgaande jaren: -8 euro in 2016 en +14 euro in 2015. De gemiddelde houtopbrengsten waren lager en de arbeidskosten hoger dan in de voorafgaande jaren. Het gemiddelde inkomen uit het bosbedrijf - het bedrijfsresultaat plus de berekende arbeidsvergoeding (in hoofdzaak van de eigenaar) - kwam in 2017 uit op 9 euro per ha, tegenover 39 euro per ha in 2016 en 59 euro per ha in 2015. 

 
 
Opbrengsten en kosten
De fluctuaties in de bedrijfsresultaten zijn door de jaren heen over het algemeen vrij groot, met negatieve en positieve uitschieters. Gedurende veel jaren zijn negatieve resultaten geboekt. Daarentegen zijn de resultaten in de periode 2010-2015 opvallend positief geweest.De resultaten van de particuliere bosbedrijven lopen sterk uiteen. In 2017 had 42% van de bedrijven een negatief bedrijfsresultaat van meer dan 100 euro per ha, en 15% een positief resultaat van meer dan 100 euro per ha. In de periode 2015-2017 behaalde gemiddeld 40% van de bedrijven een positief resultaat. De bedrijven die uit de rode cijfers bleven, beheerden gemiddeld 48% van het bosareaal.De exploitatie van het bosbeheer is in de periode 2013-2017 gemiddeld genomen kostendekkend geweest: een plus van 5 euro per ha bos. Dat gold voor alle groepen bedrijven, behalve voor de kleinere bedrijven (5 tot 25 ha en 25 tot 50 ha). Over het algemeen lopen de bedrijfsresultaten op bij een toenemende bedrijfsomvang (ha bos). In de groepen 5-25 ha en 25-50 ha heeft gemiddeld 40% in de periode 2013-2017 een positief bedrijfsresultaat geboekt; voor de daarop volgende groepen loopt het aandeel met een positief resultaat op van 53% tot 59%.

Resultaten naar regio
De bosbedrijven in de drie onderscheiden regio’s (Noordoost, Zuid en Centrum) verschillen qua bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten sterk van elkaar. In het Centrum liggen de opbrengsten en kosten van het bosbeheer relatief hoog, zowel door een hogere houtoogst als door het intensievere gebruik van het bos voor andere activiteiten, zoals recreatie. In deze regio sloten de particuliere boseigenaren 2017 af met een gemiddeld resultaat onder -100 euro per ha bos. Particuliere boseigenaren in de regio’s Noordoost en Zuid hebben in 2017 ook een negatief bedrijfsresultaat geboekt: gemiddeld -20 euro -11 euro per ha bos.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bekijk de tabellen met specificatie van de resultaten van de bosbedrijven in BINternetMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page