Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Particuliere bosbedrijven

Resultaten bosbedrijven 2016 verder gedaald
11/21/2018

De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2016 een negatief resultaat geboekt van -8 euro per ha bos. Dit resultaat is minder dan in de twee voorafgaande jaren: 14 euro in 2015 en 39 euro in 2014. De gemiddelde houtopbrengsten waren lager en de arbeidskosten hoger dan in de voorafgaande jaren. Het gemiddelde inkomen uit het bosbedrijf - het bedrijfsresultaat plus de berekende arbeidsvergoeding (in hoofdzaak van de eigenaar) - kwam in 2016 uit op 39 euro per ha, tegenover 59 euro per ha in 2015 en 80 euro per ha in 2014. 

 
 
Opbrengsten en kosten
De fluctuaties in de bedrijfsresultaten zijn door de jaren heen over het algemeen vrij groot, met negatieve en positieve uitschieters. Over de gehele periode (1989-2016) hebben de bedrijven gemiddeld een reëel verlies per jaar geleden van 37 euro per ha bos. In de periode 2010-2015 zijn de resultaten opvallend positief geweest.De resultaten van de particuliere bosbedrijven lopen sterk uiteen. In 2016 had 37% van de bedrijven een negatief bedrijfsresultaat van meer dan 100 euro per ha, en 21% een positief resultaat van meer dan 100 euro per ha. In de periode 2014-2016 behaalde gemiddeld 43% van de bedrijven een positief resultaat. De bedrijven die uit de rode cijfers bleven, beheerden gemiddeld 52% van het bosareaal.De afgelopen vijf jaar (2012-2016) was de exploitatie van het bosbeheer gemiddeld genomen kostendekkend. In de periode vóór de sterke opleving van de houtprijzen en -opbrengsten (voor 2006) behaalde over het algemeen alleen de groep grotere bedrijven (>250 ha) gemiddeld positieve resultaten. In de afgelopen vijf jaar slaagden ook de andere groepen bedrijven daarin, met uitzondering van de groep kleinere bedrijven (5 tot 25 ha en 25 tot 50 ha). Voor de groep tot 25 ha resteerde in de genoemde periode een negatief bedrijfsresultaat per jaar van gemiddeld -57 euro per ha per jaar.

Resultaten naar regio
De bedrijfsresultaten verschillen ook per regio. In de regio Zuid realiseerden de particuliere boseigenaren in 2016 een positief resultaat van gemiddeld 29 euro per ha bos, gelijk aan het niveau in de jaren 2012-2015. De bedrijven in de regio Noordoost behaalden in 2016 een negatief resultaat van gemiddeld 13 euro per ha bos. Dat is flink onder het jaargemiddelde in de vier voorafgaande jaren (2012-2015), toen een positief resultaat per jaar van bijna 40 euro per ha werd geboekt. In de regio Centrum sloten de particuliere boseigenaren 2016 af met een negatief resultaat van 35 euro per ha bos, tegen een gemiddeld jaarlijks verlies van 3 euro in de vier voorafgaande jaren.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bekijk de tabellen met specificatie van de resultaten van de bosbedrijven in BINternetMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page