Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Zetmeelbedrijven

Rentabiliteit zetmeelbedrijven rond de 100%
12/18/2017

Sinds 2014 bedraagt de rentabiliteit van de zetmeelbedrijven meestal iets meer dan 100%. Verwacht wordt dat dit niveau in 2017 ook bereikt zal worden. Een rentabiliteit van meer dan 100% betekent dat de arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van eigen vermogen volgens marktconforme criteria worden vergoed.

Tot 2010 lag de rentabiliteit jaarlijks onder de 100%. Daarna kwam de rentabiliteit meestal hoger uit dan 100%. Dit was het gevolg van de gunstige prijsontwikkeling van de akkerbouwgewassen op dit bedrijfstype, met name van de zetmeelaardappelen. Het aandeel van de berekende kosten (berekende kosten eigen arbeid en berekende rente eigen vermogen) in de totale kosten is sinds 2011 redelijk constant (25-30%).Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet:  Bedrijfseconomisch resultaat van zetmeelaardappelbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page