Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Zetmeelbedrijven

Rentabiliteit zetmeelbedrijven zakt verder
12/17/2020

Tot 2010 lag de rentabiliteit jaarlijks onder de 100%. Daarna was er een periode waarin een rentabiliteit van 100% wel werd gehaald. Dit was het gevolg van de gunstige ontwikkeling van de kg-opbrengsten van akkerbouwgewassen op dit bedrijfstype, met name van de zetmeelaardappelen en van relatief hoge suikerbietprijzen. In 2018 zakte de rentabiliteit onder de 100%. Voor 2019 wordt een verdere daling geraamd, namelijk naar 84%. Het aandeel van de berekende kosten (berekende kosten voor eigen arbeid en berekende rente over het eigen vermogen) in de totale kosten is sinds 2011 redelijk constant (25-30%).

Een rentabiliteit onder de 100% betekent dat de arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van het eigen vermogen niet worden beloond volgens marktconforme criteria. De opbrengsten zijn wel voldoende om de betaalde kosten en afschrijvingen te compenseren.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet:  Bedrijfseconomisch resultaat van zetmeelaardappelbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page