Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Vleeskuikenshouderij

Rentabiliteit vleeskuikens daalt naar 101%
3/30/2022


De rentabiliteit daalt naar 101% vooral door hogere voerkosten.Een rentabiliteit van 101% betekent dat de opbrengsten 1% hoger zijn dan het totaal van betaalde en berekende kosten. De arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van eigen vermogen worden dus gemiddeld in 2021 vergoed tegen marktconforme vergoeding voor arbeid en kapitaal.

De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is groot. Circa 20% van de bedrijven behaalde in 2020 een kostendekking van minder dan 92%. Dat is 10 procentpunt onder het gemiddelde van dat jaar. Aan de andere kant behaalde 20% van de bedrijven een rentabiliteit van meer dan 107%. In 2021 zullen de verschillen vergelijkbaar met voorgaande jaren (P20=94% en P80=106%). De rentabiliteit van bedrijven met reguliere kuikens is iets minder gedaald dan van bedrijven met langzaam groeiende kuikens, waardoor het verschil tussen beide groepen kleiner wordt.


Het totale kostenniveau is sinds 2001 bijna verdubbeld, vooral doordat bedrijven groter zijn geworden en door de gestegen voerprijzen. Doordat de opbrengsten in dezelfde periode ook zijn verdubbeld, is de rentabiliteit in de laatste jaren op een redelijk niveau gebleven en in 2014-2020 gemiddeld steeds boven de 100% uitgekomen. In het afgelopen jaar is dat mede dankzij de coronasteun ook het geval.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page