Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Pot- en perkplantenteelt

Rentabiliteit pot- en perkplanten 2021 is gestegen
3/30/2022

De geschetste ontwikkelingen monden voor 2021 uit in een gemiddeld rentabiliteitsgetal van 109, zijnde 109 euro opbrengst per 100 euro kosten; dit was in 2020 108.

De stijging is het gevolg van een sterkere toename van de opbrengsten dan de totale kosten. De betaalde kosten plus afschrijvingen komen in totaal uit op 2,6 miljoen euro. Samen met de berekende kosten van arbeid en vermogen van bijna 142.000 euro is dat lager dan de opbrengsten. Er is een duidelijk herstel zichtbaar ten opzichte van een jaar eerder toen door corona de kosten en opbrengsten terugvielen.De verschillen tussen bedrijven zijn zoals ieder jaar groot. Zo wordt voor 20% van de bedrijven een rentabiliteit geraamd van minder dan 97, terwijl voor een even zo grote groep bedrijven (20%) een rendement van meer dan 124 is geraamd. Veel is dit jaar afhankelijk van hoe bedrijven hun energievoorziening hebben ingevuld. De gemiddelde rentabiliteit is echter in de getoonde figuur nog nooit eerder zo gunstig geweest.Sinds 2009 ligt de rentabiliteit al boven de 100 punten. Dit houdt in dat ze sinds die tijd een voldoende hoge vergoeding krijgen om alle kosten (betaald of onbetaald) te compenseren.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page