Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Glastuinbouw

Rentabiliteit glastuinbouw blijft hoog
12/18/2017

De rentabiliteit voor een gemiddelde glastuinbouwbedrijf zal naar verwachting nagenoeg gelijk blijven en met 1 procentpunt stijgen naar 117. Deze stijging komt vooral voor rekening van de sierteeltbedrijven.


De spreiding in rentabiliteit tussen de bedrijven is groot. In bovenstaande figuur geeft het groene vlak aan tussen welke grenzen 60% van de bedrijven valt. In 2017 behaalde 20% van de glastuinbouwbedrijven een rentabiliteit lager dan 92%. Daartegenover staat dat 20% van de bedrijven in 2017 minimaal 120 euro opbrengst genereren per 100 euro kosten. De gemiddelde rentabiliteit steeg met 1 punt en dat was vooral te danken aan de pot- en perkplantenondernemers. De gemiddelde rentabiliteit ligt vrij hoog in het groene vlak. Dit betekent dat een kleine groep bedrijven met een zeer hoge rentabiliteit het gemiddelde flink omhoog trekt.

Een lagere rentabiliteit dan 100% hoeft geen direct probleem te zijn, zolang de totale opbrengsten maar hoger zijn dan de betaalde kosten en afschrijvingen en daarmee aan de directe verplichtingen (kosten die betaald moeten worden) voldaan kan worden. In 2009 bleek dat de totale opbrengsten onvoldoende waren om alle betaalde kosten te voldoen. In 2011 konden wel de betaalde kosten worden voldaan maar slechts een deel van de berekende kosten worden vergoed. In andere recente jaren waren er voldoende opbrengsten om zowel de betaalde als de berekende kosten te voldoen. Hiermee klimmen de glastuinbouwbedrijven verder uit het dal. De wijziging in de steekproefpopulatie in 2010 (de bovengrens van de bedrijfsgrootte in de steekproef werd losgelaten) is duidelijk waarneembaar in de sprong in de gemiddelde opbrengsten per bedrijf in dat jaar. De rentabiliteit geeft aan hoeveel opbrengsten er gegenereerd worden met de inzet van 100 euro kosten. In die kosten zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en zijn kosten voor kapitaal berekend met de markttarieven van het betreffende jaar. Verdere informatie over het kengetal is te vinden bij de toelichting op de indicator, onder aan deze pagina.


Ten opzichte van 2016 daalden de berekende kosten per bedrijf met 8% door lagere berekende kosten van het vermogen. De betaalde kosten stegen met bijna 7% terwijl de opbrengsten met ruim 6% toenamen op een gemiddeld glastuinbouwbedrijf.     
   

Grote bedrijven hebben over het algemeen een hogere rentabiliteit dan kleine bedrijven. Bij de kleine bedrijven is het aandeel berekende kosten hoger dan bij de grote bedrijven. Grote bedrijven hebben dan ook die hogere rentabiliteit nodig om de betaalde kosten te voldoen. In 2016 konden in alle grootte klassen de betaalde kosten worden terugverdiend. Bedrijven die tussen de 250.000 euro en 500.000 euro standaard opbrengsten (SO) genereerden in 2016 konden precies de betaalde als berekenden kosten voldoen. Kleinere bedrijven hadden daar onvoldoende middelen voor. Het is duidelijk waarneembaar dat dit die kleinere bedrijven niet lukt.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page