Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Glastuinbouw

Rentabiliteit glastuinbouw punt omhoog
3/30/2022

De rentabiliteit voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf is in 2021 geraamd op 112 euro opbrengsten per 100 euro kosten. Dit is één euro hoger dan in 2020. De daling per 100 euro kosten bij glasgroenten (-5 euro), werd goedgemaakt door de rentabiliteitsverbeteringen in de sierteelt; snijbloemen (+11 euro) bij de pot- en perkplanten (+1 euro).Behalve tussen sectoren liep de rentabiliteit ook tussen de verschillende bedrijven uiteen. De opbrengst per 100 euro aan kosten varieerde sterk. Zestig procent van de glastuinbouwbedrijven had in 2021 een rentabiliteit tussen de 93 en 125 euro. Daaronder en daarboven scoorden respectievelijk de 20% minst presterende bedrijven en 20% best presterende bedrijven met een lagere c.q. hogere rentabiliteit. Dit betekent dat 20% van de bedrijven minimaal 7 euro per 100 euro kosten niet vergoed kreeg. De andere 20% van de bedrijven wist daarentegen minstens 125 euro opbrengsten te genereren per 100 euro kosten. Aangezien de gemiddelde rentabiliteitslijn aan de bovenkant van de 60% groep ligt, kan geconcludeerd worden dat verhoudingsgewijs een kleine groep goed presterende bedrijven de gemiddelde rentabiliteit omhoog trekt. Zichtbaar is dat de bovenkant van het groen vlak dit jaar scherper omhooggaat dan aan de onderkant. Hierdoor is de spreiding in rentabiliteit verder toegenomen.Een lagere rentabiliteit dan 100 hoeft niet acuut tot continuïteitsproblemen te leiden. Het is volgens de systematiek van Binternet zo dat zolang de totale opbrengsten hoger zijn dan de betaalde kosten en afschrijvingen, er dus nog winst wordt gemaakt. De continuïteit van een bedrijf is van veel meer factoren afhankelijk. Hiervan is de bedrijfsopvolging er ook één van.Terugkijkend op de gemiddelde bedrijfsresultaten van de afgelopen tien jaar was er in 2011 alleen onvoldoende ruimte om de betaalde en berekende kosten te voldoen: er kon slechts een deel van de berekende kosten worden vergoed. De berekende kosten omvatten een marktconforme vergoeding voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. In de andere jaren waren er telkens voldoende opbrengsten om zowel de betaalde kosten te voldoen als een vergoeding te ontvangen voor de berekende kosten.

De afgelopen tien jaar is het aandeel berekende kosten in de totale kosten afgenomen. De afgelopen vier jaar lijkt dit te zijn gestabiliseerd. De daling hield verband met de relatief lage rentestand en daarmee de lagere berekende kosten voor de inzet van eigen vermogen. Als gevolg van de schaalvergroting nam het aandeel eigen arbeid af, en daarmee de berekende kosten voor de inzet van eigen arbeid. Het aandeel berekende kosten is in 2021 nog 6 euro op 100 euro kosten.

Bij de kleine bedrijven was het aandeel berekende kosten hoger dan bij de grote bedrijven; verhoudingsgewijs werd meer eigen arbeid en eigen vermogen ingezet. In 2020 (cijfers 2021 zijn nog niet bekend) waren in vooral de hogere grootteklassen de opbrengsten hoog genoeg om zowel de betaalde als berekende kosten te voldoen. Alleen de bedrijven lager dan 500.000 euro Standaardopbrengsten (SO) genereerden in 2020 minder opbrengsten dan de betaalde kosten (inclusief afschrijvingen) en berekende kosten samen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page