Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Glasgroententeelt

Rentabiliteit glasgroentebedrijf ondanks lichte daling op hoog niveau
12/18/2017

De rentabiliteit voor 2017 van het gemiddelde glasgroentebedrijf wordt geraamd op 122, wat een daling is van 1 punt ten opzichte van 2016. Ondanks deze daling blijft de rentabiliteit voor een gemiddeld glasgroentebedrijf op een hoog niveau. Een rentabiliteit van 122 betekent dat er gemiddeld tegenover iedere 100 euro aan kosten voor 122 euro aan opbrengsten wordt gerealiseerd. Zowel de opbrengsten als de kosten lieten dit jaar een stijging zien.


Een rentabiliteit boven de 100% betekent dat de opbrengsten hoger zijn dan de betaalde plus berekende kosten (dus inclusief de vergoeding voor de arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van het eigen vermogen). Met een geraamde rentabiliteit van 122% voor het gemiddelde glasgroentebedrijf in 2017 blijft er voor de ondernemer en zijn gezinsleden een ruime vergoeding over. De flinke spreiding in het rentabiliteitscijfer binnen de glasgroentesector blijft ook in 2017 onverminderd bestaan.

De rentabiliteit van het gemiddelde glasgroentebedrijf ligt de laatste drie jaar op een relatief hoog niveau. Niet alleen zijn jaarlijkse kosten en opbrengstverschuivingen hier oorzaak van. De gemiddelde bedrijfsgrootte nam in de loop der jaren toe. Vaak blijkt dat op de grotere bedrijven het aandeel van de berekende kosten (onder andere arbeid ondernemer) beperkter is dan bij de kleinere bedrijven. Bij deze grotere bedrijven is een hogere rentabiliteit wenselijk (meer kosten zijn ook daadwerkelijk uitgaven) en vaak ook meer de realiteit. 


Voor het gemiddelde bedrijf wordt een iets lagere rentabiliteit geraamd. Toch ligt deze gemiddeld op een vrij hoog niveau. Er zijn ook bedrijven die een lagere rentabiliteit kenden dan dit gemiddelde. De steekproef voor 2017 in het Bedrijveninformatienet representeert 845 gespecialiseerde glasgroentebedrijven. Bij 20% van de bedrijven wordt een rentabiliteit geraamd lager dan 91%. Aan de andere kant presteert 20% van de bedrijven nog beter dan een rentabiliteit van 131%.     


In de figuur van de opbrengsten en bedrijfseconomische kosten schommelen de berekende kosten (inzet van arbeid en kapitaal van de ondernemer) de laatste jaren rond de 8 euro per 100 euro totale kosten. In 2017 wordt deze geraamd op 7 euro per 100 euro kosten. Voorheen was dit aandeel groter.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

BINternet: Bedrijfseconomisch resultaat glasgroentebedrijvenMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page