Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Boomkwekerij

Gemiddelde rentabiliteit boomkwekerijsector verder in de plus
3/30/2022

De gemiddelde rentabiliteit van boomkwekerijbedrijven stijgt in 2021 van 107 naar 109 euro opbrengsten per 100 euro kosten. Hiermee ligt de rentabiliteit voor het vierde opeenvolgende jaar boven de 100. Dit betekent dat de boomkwekers niet alleen de betaalde kosten en afschrijvingen vergoed krijgen, maar ook een meer dan marktconforme beloning (op basis van berekende kosten) ontvangen voor hun eigen arbeidsinzet en eigen vermogen. Deze stijging komt vooral door per saldo een lichte groei van de vraag, een gemiddeld goede prijsvorming, aansluiting bij de klantvraag en blijvende aandacht voor beheersing van de kosten.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page