Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Akkerbouw

Lagere rentabiliteit akkerbouwbedrijven
12/17/2020

De rentabiliteit voor oogstjaar 2020 wordt op 91% geraamd, dat is 2 procentpunt lager dan in 2019. De berekende kosten voor arbeid stijgen vanwege een hoger berekend loon. De stijging wordt gecompenseerd door lagere kosten voor vermogen als gevolg van de lagere rentestand. De rentabiliteit zakt vooral door de lagere financiƫle opbrengsten.


 


Grotere akkerbouwbedrijven behaalden beter resultaat in 2019
In 2019 lag de gemiddelde rentabiliteit op 93%. De kleinere bedrijven (<100.000 euro Standaardopbrengst) bleven hierbij achter. Op deze bedrijven bedroeg de rentabiliteit slechts 70%. Het aandeel van de berekende kosten in de totale kosten is voor deze groep bedrijven hoger dan voor de andere groepen. De opbrengsten waren nog wel voldoende op de betaalde kosten en afschrijvingen te kunnen dekken. De groep grootste bedrijven (>500.000 euro SO) kwam in 2019 op een rentabiliteit uit van 106%.
De bedrijfsomvang is weergegeven in Standaardopbrengst. Dat betekent dat niet alleen het areaal de omvang bepaalt, maar ook de gewassen die geteeld worden. Een bedrijf met bijvoorbeeld een groot deel aardappelen in het bouwplan zal in SO gemeten groter zijn dan een in areaal even groot bedrijf met overwegend granen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page