Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Akkerbouw

Toename van rentabiliteit van akkerbouwbedrijven
3/30/2022

De rentabiliteit voor oogstjaar 2021 wordt op 98% geraamd, dat is 10 procentpunt hoger dan in 2020. De rentabiliteitsstijging is het gevolg van de toegenomen opbrengsten. De berekende kosten voor arbeid en vermogen blijven nagenoeg gelijk (90.000 euro). Betaalde kosten en afschrijving nemen wel toe.


 


Grotere akkerbouwbedrijven behaalden beter resultaat in 2020
In oogstjaar 2020 lag de gemiddelde rentabiliteit op 88%. De kleinere bedrijven (<100.000 euro Standaardopbrengst) bleven hierbij achter. Op deze bedrijven bedroeg de rentabiliteit slechts 75%. Het aandeel van de berekende kosten in de totale kosten is voor deze groep bedrijven hoger dan voor de andere groepen. De opbrengsten waren nog wel voldoende om de betaalde kosten en afschrijvingen te kunnen dekken. De groep grootste bedrijven (>500.000 euro SO) kwam in 2020 op een rentabiliteit uit van 97%.
De bedrijfsomvang is weergegeven in Standaardopbrengst. Dat betekent dat niet alleen het areaal de omvang bepaalt, maar ook de gewassen die geteeld worden. Een bedrijf met bijvoorbeeld een groot deel aardappelen in het bouwplan is in SO gemeten groter dan een in areaal even groot bedrijf met overwegend granen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page