Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Productieomstandigheden - Vleesvarkenshouderij

Toenemende groeisnelheid en stabiele voederconversie
12/17/2020


Het voerverbruik per kg groei is sinds 2008 met 5% gedaald tot 2,74 in 2019. De gemiddelde groeisnelheid was enige jaren vrij stabiel, maar nam in 2019 toe tot 815 gram per dier per dag. Dat is 8% hoger dan in 2012. Deels kan die stijging worden verklaard door een toenemend aandeel beren (mannelijke varkens), die een lagere voederconversie en hogere daggroei realiseren dan borgen (gecastreerde mannetjesvarkens). Het gemiddeld slachtgewicht is in afgelopen jaren geleidelijk aan gestegen naar 97 kg in 2019. In het lopende jaar stijgt dat gewicht naar ruim 98 kg.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page