Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Productieomstandigheden - Vleeskuikenshouderij

Afleveringsgewicht en voerverbruik vleeskuikens opnieuw gestegen
12/18/2017

Het gemiddelde afleveringswicht van vleeskuikens stijgt iets, na een jarenlange stabilisatie rondom 2,3 kg. In samenhang met het hogere afleveringsgewicht stijgt ook de voederconversie verder, mede door de strengere eisen die gelden voor het toenemende aandeel van langzaam groeiende conceptkuikens.


Het gemiddelde afleveringswicht van vleeskuikens zal naar verwachting verder stijgen naar 2,4 kg. In de periode 2010-2015 stabiliseerde het gemiddelde afleveringsgewicht rond 2,3 kg. Daarbinnen is wel een duidelijk verschil tussen lichte en zware kuikens, gestuurd door de wensen van de slachterijen en de markt. De jaarlijkse productie van vleeskuikens is in 2016 iets gedaald naar 330 kg per m2 stal. Door de invoering van de Vleeskuikenrichtlijn in 2011 is de productie per m2 stal gebonden aan een maximum, waardoor de productie per m2 niet verder kan stijgen. De sterfte van vleeskuikens daalde flink tussen 2004 en 2011. Daarna is een licht stijgende tendens te zien. In 2016 was de gemiddelde uitval duidelijk hoger dan in 2015, mogelijk door het toenemende aandeel langzaam groeiende vleeskuikens. De voederconversie (kg voer per kg afgeleverd gewicht) is na jarenlange dalingen, vanaf 2015 iets gestegen. In 2016 is vergeleken met 2010 bijna 5% minder voer nodig per kg vlees.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page