Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Productieomstandigheden - Vleeskuikenshouderij

Afleveringsgewicht gestegen bij stabiel voerverbruik vleeskuikens
3/30/2022


Het gemiddelde afleveringswicht van vleeskuikens is gestegen naar 2,5 kg. In 2015-2018 is de voederconversie iets gestegen, mede door de strengere eisen die gelden voor het grotere aandeel van langzaam groeiende conceptkuikens.Het gemiddelde afleveringswicht van vleeskuikens is gestegen naar 2,5 kg. In de periode 2010-2015 stabiliseerde het gemiddelde afleveringsgewicht rond 2,3 kg. Daarbinnen is een duidelijk verschil tussen lichte en zware kuikens, gestuurd door de wensen van de slachterijen en de markt. De jaarlijkse productie van vleeskuikens is in 2020 gedaald naar 278 kg per m2 stal, gemiddeld van snelgroeiende en langzaam groeiende kuikens. Door de invoering van de Vleeskuikenrichtlijn in 2011 is de productie per m2 stal gebonden aan een maximum, waardoor de productie per m2 niet verder kan stijgen. De sterfte van vleeskuikens daalde flink tussen 2004 en 2011. Daarna is een licht stijgende tendens te zien tot 2016. Na enkele jaren van stabilisatie is de uitval in 2020 gedaald naar 3,1%. De uitval van langzaam groeiende vleeskuikens is doorgaans lager dan van snelgroeiende kuikens. De voederconversie (kg voer per kg afgeleverd gewicht) is na jarenlange dalingen, in de periode 2015-2020 iets gestegen door hoger eindgewicht en meer langzaam groeiende kuikens. Vergeleken met 2010 is ruim 3% minder voer nodig per kg vlees. Er zijn daarbij wel grote verschillen tussen snelgroeiende en langzaam groeiende kuikens.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page