Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Productieomstandigheden - Snijbloementeelt

Goede productieomstandigheden leiden mede tot toename productie snijbloemen
12/18/2017

Lichtinstraling is een belangrijke productiefactor en is met name in de donkere maanden van het jaar de meest beperkende factor, ondanks dat er veel kunstmatig belicht wordt. Over het geheel genomen is 2017 zelfs nog wat lichter geweest dan 2016, waarbij januari relatief licht was, februari relatief donker en maart weer relatief licht. Oktober was relatief donker en november lichter dan november 2016.

Met name door het vrij lang uitblijven van extreme warmte in de zomer van 2017 kon de kastemperatuur lange tijd goed in de hand gehouden worden.

Het stoppen van een flink aantal bedrijven (CBS-cijfers) heeft er waarschijnlijk wederom toe bijgedragen dat de productie per m2 gemiddeld genomen hoger is dan in 2016, aangenomen dat de meest productieve bedrijven over zijn gebleven. Daarnaast zijn de groeiomstandigheden in 2017 relatief gunstig geweest.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Meer informatie over veilingcijfers en exportontwikkelingen, zie “Handel en afzet


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page