Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Productieomstandigheden - Pot- en perkplantenteelt

Bedrijfsvoering ondervindt grote gevolgen van corona
12/17/2020

Corona heeft weerslag op de planning.

Na het in werking treden van de lockdownmaatregelen in diverse landen, stortte de markt voor pot- en perkplanten vanaf half maart in. Bedrijven hebben hier verschillend op gereageerd, zonder hier vooraf een plan voor gehad te hebben. Bedrijven met groene planten hebben voor zover dat mogelijk was hun leverbare planten opgespaard en als gevolg daarvan het oppotten van nieuwe partijen uitgesteld. Het gevolg was dat men daar gedurende langere tijd in de planning mee te maken had. Gelukkige bijkomstigheid was dat toen de markten herstelden, de prijsvorming vrijwel direct goed was, ondanks dat er toen relatief veel groene planten op de markt kwamen.

Bloeiende planten en perkplanten die na afkondiging van de lockdownmaatregelen leverbaar waren zijn voor een deel vernietigd en voor een ander deel tegen lagere prijzen verkocht. De meeste bedrijven met bloeiende planten hebben, ondanks de crisis, het oppotten volgens plan laten verlopen.

Een aantal van de bedrijven hebben door tijdelijk lagere stooktemperaturen de groeisnelheid afgeremd, wat naast op de groeisnelheid en de jaarproductie effect heeft gehad op gemaakte kosten.

Groeiomstandigheden 2020 veelal goed
Het voorjaar van 2020 verliep over het geheel gunstig, uitgezonderd een periode met koud nat weer in februari - begin maart. Gemiddeld genomen is de zomer van 2020 weer bijzonder warm geweest. Net toen de watervoorziening nijpend begon te worden, viel er in juni genoeg regen. In de zomer sprong één periode met extreem warm weer in augustus eruit. Deze extreme omstandigheden hadden een nadelig effect op de groei en ontwikkeling, wat merkbaar was in de periode daarna.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Meer informatie over veilingcijfer en exportontwikkelingen, zie op Agrimatie: “Handel en afzet”. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page