Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Productieomstandigheden - Vollegrondsgroenteteelt

Gemiddelde productie en goede marktprijzen voor aardbei, asperges en witlof
12/17/2020

De productie van asperges begon in 2020 vroeg door het zachte winterweer en liep in het warme en zonnige voorjaar vervolgens gestaag door. Het productieniveau per hectare was vergelijkbaar met vorig jaar. Bij de afzet gooide de coronacrisis in eerste instantie roet in het eten; de afzet van de asperges uit de bedekte teelten naar de horeca tegen primeurprijzen viel weg. Dit werd echter vanaf Pasen ruimschoots goedgemaakt door een hogere vraag vanuit de Nederlandse en Duitse retail en fors meer afzet in de huisverkoop. Hierdoor is de middenprijs naar verwachting beduidend hoger dan vorig jaar.

Bij aardbei was het hele productieseizoen vanaf mei tot en met augustus heet en zonnig met gelukkig in de zomermaanden een normale hoeveelheid neerslag. Een goede watervoorziening van het gewas in het voorjaar was echter absoluut noodzakelijk voor een goede groei. De gemiddelde productie per hectare is vergelijkbaar met het eveneens hete en zonnige 2019. Een goede vraag in combinatie met een krap aanbod op de Noordwest-Europese markt zorgde voor een hogere middenprijs dan vorig jaar.

Bij bloemkool en broccoli zorgden het warme en zonnige weer in juni en juli in combinatie met voldoende bodemvocht voor een goede start van het gewas. De hittegolf in augustus zorgde echter voor stagnatie van de groei en een lagere oogst. De resulterende prijsopleving was echter van korte duur vanwege een wegvallende consumentenvraag. Eind september was het gedaan met het zomers weer en trok de vraag vanuit heel Europa weer aan. Een lager aanbod zorgde in oktober voor oplopende prijzen. Over het gehele seizoen is de gemiddelde productie per hectare bij bloemkool naar verwachting vergelijkbaar met 2019 tegen een iets hogere middenprijs. Bij broccoli ligt de productie per hectare iets hoger dan vorig jaar tegen een min of meer gelijke middenprijs.

Het hete en zonnige zomerweer zorgde dankzij voldoende neerslag aangevuld met beregening nauwelijks voor problemen in de teelt en resulteerde in voldoende aanbod van de diverse slasoorten op de markt. In juni en juli waren de prijzen matig, maar vanaf medio augustus liepen de prijzen op. Gemiddeld lagen de productie per hectare en de prijs op eenzelfde niveau als in 2019.

De ontwikkeling van het preigewas verliep deze zomer voorspoedig en heeft nauwelijks geleden onder de hittegolf in augustus. De gewasstand en de productie zijn tot nog toe normaal, zodat gemiddeld over het gehele seizoen een vergelijkbare productie per hectare wordt verwacht als in 2019 tegen een licht hogere middenprijs.

In 2019 was de oogst van de witlofwortelen in Nederland, Belgiƫ en Frankrijk door de hete zomer en de natte oogstomstandigheden matig qua hoeveelheid en kwaliteit. Dit had ook zijn weerslag op de witloftrek in 2020 met een zeker na de zomer steeds krapper aanbod, dat ook met de oogst van de nieuwe witlofwortelen nog niet overhoudt. Dit heeft geleid tot een lagere opbrengst van de witlofkroppen in vergelijking met het voorgaande seizoen, maar wel tegen een fors hogere middenprijs door de grote vraag van de consument.

Het seizoen van de wintergroenten spruiten en sluitkool komt op het moment van deze raming net op gang. Een gedegen inschatting van opbrengst en kwaliteit is daardoor nog niet mogelijk. Tot nog toe is het beeld dat de fysieke opbrengsten van de reeds geoogste spruiten en kolen goed zijn, maar zeker niet overmatig. Het prijsniveau is vergelijkbaar met vorig jaar en daar wordt vooralsnog weinig verandering in verwacht.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page