Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Productieomstandigheden - Vollegrondsgroenteteelt

Zeer wisselend weerbeeld met invloed op diverse groentegewassen
12/18/2017

Het aspergeseizoen 2017 kende door het zachte weer in februari, maart en begin april een vroege start. De oogst van asperges uit de kas overlapte mede hierdoor de oogst van asperges uit verwarmde teelten onder tunnels, waardoor al vroeg een piek in de aanvoer ontstond en de prijzen al in maart en april onder druk kwamen te staan. Door de lagere temperaturen eind april/begin mei nam de aanvoer in eerste instantie af, om na medio mei door de warmte weer fors toe te nemen. Van enig prijsherstel was echter geen sprake meer. Al met al was het productieniveau beduidend hoger dan vorig jaar tegen een fors lagere middenprijs.

Bij aardbei zorgde het warme weer vanaf medio mei tot eind juni voor een voorspoedige start van het oogstseizoen. De zomermaanden juli en augustus waren gemiddeld qua temperatuur en neerslag, maar wisselvalig door droge perioden afgewisseld met (onweers)buien. De bedekte teelten gaven in deze periode aanmerkelijk meer oogstzekerheid. De opbrengst en kwaliteit waren door de bank genomen goed met een iets hogere gemiddelde productie en middenprijs dan in 2016.

Bij bloemkool en broccoli was door de warmte en droogte in juni beregening nodig voor een goede gewasgroei. De wisselvallige zomer en de lokaal overvloedige neerslag in augustus en september maakten een goede schimmelbestrijding noodzakelijk. Oktober was zacht en droog, waardoor het reguliere oogstseizoen twee weken eerder werd afgesloten. De huidige winterbloemkool staat er vooralsnog redelijk bij op het veld. De opbrengst en kwaliteit waren over het algemeen goed en de productie per hectare en prijsvorming zijn naar verwachting vergelijkbaar met 2016.

De plantingen van de diverse slasoorten lieten veelal eveneens een positief beeld zien, ondanks de eerder genoemde warmte in juni en overvloedige neerslag in augustus/september. De omstandigheden voor de oogst van de laatste sla in oktober waren uitermate gunstig. Gemiddeld lag de productie per hectare op een vergelijkbaar niveau als in 2016. De prijzen waren aan het begin van het oogstseizoen slecht, maar trokken vanaf augustus behoorlijk aan. Al met al was hierdoor de middenprijs licht lager dan in 2016.

Ondanks het wisselvallige weer heeft het preigewas zich in de zomer en het najaar goed ontwikkeld. De producties per hectare zijn tot nog toe goed en vergelijkbaar met 2016. De uitbreiding van het areaal prei met 5% heeft echter de prijsvorming geen goed gedaan met beduidend lagere prijzen tot gevolg.

De witloftrek in 2017 kent een vergelijkbare opbrengst als in het voorgaande seizoen tegen een licht hogere middenprijs.

Het seizoen van de wintergroenten spruiten en sluitkool komt op het moment van deze raming net op gang. Een gedegen inschatting van opbrengst en kwaliteit is daardoor nog niet mogelijk. Tot nog toe is de gewasontwikkeling echter goed en zijn de prijzen stabiel, zodat voor zowel de productie per hectare als de middenprijs een klein plusje ten opzichte van 2016 wordt ingeschat.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page