Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Overige kleine zeevisserij

Opbrengsten overige kleine zeevisserij stijgen weer in 2019
9/11/2020

De totale opbrengsten van de overige kleine zeevisserij lagen in 2018 rond de 14,4 mln. euro en stegen in 2019 naar 17,2 mln. euro. Hiervan kwam iets minder dan 10% uit inkomsten anders dan de verkoop van vis (onder andere verhuur van contingenten). Het aandeel van de staand want visserij in de inkomsten daalde de afgelopen jaren gestaag en lag in 2019 waarschijnlijk rond de 3%. Daarom wordt sinds 2017 ook niet meer apart over deze groep gerapporteerd, maar zijn de gegevens van deze visserij opgenomen in die van de andere overige kleine zeevisserij. De inkomsten van met name de schelpdiervisserij namen de afgelopen jaren toe door de nieuwe visserijen op scheermessen en venusschelpen.De totale ingeschatte kosten lagen in 2019 voor de staandwantvisserij en de andere kleine zeevisserij samen (11.3 mln. euro) lager dan de opbrengsten, waardoor een positief resultaat werd behaald (in totaal rond 5.8 mln. euro, exclusief de kosten van inactieve vaartuigen). De kosten en opbrengsten voor 2019 zijn ingeschat op basis van de trends in aanlandingen, inspanning, visprijzen en de kostenstructuur in 2018.


Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page