Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Grote zeevisserij

Lagere opbrengst geschat voor 2019, vooral door afgenomen vangsten (-25% t.o.v. 2018)
9/11/2020

In 2018 kwam de opbrengst voor de grote zeevisserij uit op € 122 mln. Voor 2019 wordt de opbrengst geschat op € 93 mln. De totale omzet wordt bijna in zijn geheel bepaald door de besomming. In 2019 waren de geraamde totale opbrengsten lager (-24%) dan in 2018, doordat er minder besomming (vangstopbrengst) was. In 2019 was aanvoer een stuk lager van bijna alle soorten: blauwe wijting (totaal van 77,6 mln. kg, -36%), haring (totaal van 83,8 mln. kg., -25%, makreel (totaal van 22,8 mln. kg, -25%) en sardine (totaal van 15,1 mln. kg., -5%). Alleen horsmakreel werd meer aangevoerd (+4%) tot een totaal van 31,7 mln. kg. In 2019 werd in totaal 239 mln. kg pelagische vis aangeland door de pelagische sector. Dat is een afname van 25% ten opzichte van 2018.Werkwijze
Het totaaloverzicht met cijfers van de onder Nederlandse vlag varende (pelagische) grote zeevisserijvloot is samengesteld aan de hand van de door de rederijen verstrekte bedrijfseconomische data, zoals inzet-, aanvoer-, opbrengsten-, kosten- en investeringsgegevens. De voorlopige resultaten voor het laatste jaar zijn schattingen op basis van informatie over inzet en vangsten vanuit de officiële logboeken en de kostenstructuur van het jaar ervoor. De pelagische sector bestaat uit rederijen met geïntegreerde activiteiten, waarbij naast Nederlandse schepen ook een aantal onder buitenlandse vlag varende schepen, belangen buiten Europa, visverwerkende bedrijven etc. tot het concern (kunnen) behoren. Het Bedrijveninformatienet richt zich alleen op de vangstactiviteiten van de sector en de bedrijfseconomische resultaten daarvan. Het economisch resultaat wordt bepaald op basis van vaste verrekenprijzen voor de doorgeleverde vis, zoals die door de rederijen worden gehanteerd. De overige activiteiten van de rederijen vallen dus buiten de scope van het Bedrijveninformatienet. Hierover worden geen bedrijfseconomische gegevens verzameld en gepresenteerd op Agrimatie.nl / Visserijincijfers.nl.Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page