Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Zetmeelbedrijven

Opbrengsten stijgen
3/30/2022

De opbrengsten voor oogstjaar 2021 worden hoger geraamd dan voor 2020 door de hogere prijzen voor de akkerbouwgewassen. De opbrengsten worden geraamd op ongeveer 350.000 euro.

Suikerbieten
Voor de suikerbieten wordt een hogere prijs gerealiseerd voor oogst 2021. Cosun betaalde zowel voor de quotumbieten als de surplusbieten een hogere prijs uit dan voor oogst 2020. Er is gemiddeld een prijsstijging van 11% gerealiseerd. De wereldmarktprijs voor suiker steeg sterk in 2021; dit heeft mede bijgedragen aan de betere bietenprijs.

Aardappelen
Zetmeelaardappelen zullen naar verwachting meer opbrengen dan een jaar eerder. Doordat het zetmeelgehalte hoger is dan vorig jaar wordt een lichte prijsstijging ingerekend. De post ‘overige opbrengsten’, zoals afgebeeld in de figuur, bestaat onder andere uit opbrengsten van gerst (bijna 20.000 euro) en opbrengsten uit werk voor derden (26.000 euro). Ten opzichte van 2001 zijn de gemiddelde financiële opbrengsten per bedrijf sterk toegenomen. Zowel de toegenomen bedrijfsomvang als de hogere geldopbrengsten per hectare zetmeelaardappelen hebben hieraan bijgedragen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page