Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Vleeskuikenshouderij

Lagere opbrengsten per bedrijf door meer leegstand, ondanks hogere kuikenprijzen
3/30/2022


De totale opbrengsten per bedrijf zijn in 2021 gedaald door meer leegstand, ondanks 7% hogere opbrengstprijzen en de ontvangen coronasteun.De totale opbrengsten van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf worden voor 2021 geraamd op bijna 1,5 miljoen euro. Dat is 51.000 euro lager dan voorgaand jaar door meer leegstand, ondanks de hogere opbrengstprijzen. Hierbij is ook rekening gehouden met de coronasteunmaatregelen van de overheid in de vorm van NOW, TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en OVK (regeling Ongedekte vaste kosten). De TVL-regeling is sinds het vierde kwartaal van 2020 ook opengesteld voor de landbouw en bedroeg in 2021 gemiddeld circa 87.000 euro per vleeskuikenbedrijf. Veel bedrijven met reguliere vleeskuikens hebben vanwege de lage opbrengstprijzen (eind 2020/begin 2021) gekozen voor langere tijd van leegstand. Die bedrijven krijgen TVL-voorschotten als ze in een kwartaal meer dan 20% minder omzet draaien ten opzichte van een ander kwartaal.

Sinds 2015 zijn de bedrijven gemiddeld iets kleiner geworden. Dat is vooral het gevolg van het grotere aandeel van langzaam groeiende kuikens (concepten en Beter Leven keurmerk) die meer leefruimte nodig hebben, bestemd voor de binnenlandse markt. Op dezelfde hokoppervlakte kunnen daardoor minder kuikens gehouden worden. Het omzetvolume per vierkante meter hokoppervlakte per jaar is daardoor lager en moet gecompenseerd worden door hogere opbrengsten per afgeleverd kuiken. Op bedrijven met langzaam groeiende kuikens is het saldo per vierkante meter hokoppervlakte in 2020 iets hoger dan bedrijven met snelgroeiende kuikens. Ook in 2021 zal dat saldo waarschijnlijk hoger zijn, ondanks dat de opbrengstprijzen van langzaam groeiende kuikens iets minder stijgen dan die van snelgroeiende (reguliere) kuikens. Vorig jaar daalden die prijzen van reguliere kuikens vooral door de ingestorte export als gevolg van de coronacrisis. Vooral de afzet van reguliere kuikens werd flink geraakt door de tijdelijke sluitingen van horeca en foodservicebedrijven in binnen- en buitenland. De coronacrisis heeft in het tweede halfjaar van 2020 ook geleid tot meer leegstand van stallen met reguliere kuikens.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page