Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Vleeskuikenshouderij

Lagere opbrengsten per vleeskuikenbedrijf door lagere kuikenprijzen en minder productie
12/17/2020

De totale opbrengsten in 2020 zijn gedaald door 4% lagere opbrengstprijzen en lagere productie door de coronacrisis.


De totale opbrengsten van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf worden voor 2020 geraamd op 1,34 miljoen euro. Dat is 123.000 euro lager dan voorgaand jaar door lagere prijzen en meer leegstand als gevolg van de coronacrisis. In het verleden werd een prijsdaling van de vleeskuikens vaak gecompenseerd door hogere verkoopvolumes en schaalvergroting. In de periode 2016-2019 zijn de bedrijven gemiddeld iets kleiner geworden. Dat is vooral het gevolg van het grotere aandeel van conceptkuikens die langzamer groeien en meer ruimte nodig hebben, bestemd voor de binnenlandse markt. Op dezelfde hokoppervlakte kunnen daardoor minder kuikens gehouden worden. Het omzetvolume per vierkante meter hokoppervlakte per jaar is daardoor lager en moet gecompenseerd worden door hogere opbrengsten per afgeleverd kuiken. Op bedrijven met langzaam groeiende kuikens is het saldo per vierkante meter hokoppervlakte in 2019 iets lager dan bedrijven met snelgroeiende kuikens. In 2020 zullen de opbrengstprijzen van langzaam groeiende kuikens niet of nauwelijks dalen en die van snelgroeiende (reguliere) kuikens dalen bijna 6% door grote problemen op de exportmarkten door de coronacrisis. Vooral de afzet van reguliere kuikens worden flink geraakt door de tijdelijke sluitingen van foodservicebedrijven in binnen- en buitenland. Dat heeft ook geleid tot meer leegstand van stallen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page