Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Varkenshouderij

Opbrengsten varkensbedrijven stijgen gemiddeld 6%
12/18/2017


Voor 2017 zijn de totale opbrengsten op het gemiddelde varkensbedrijf 6% hoger geraamd op ruim 1 miljoen euro dankzij hogere opbrengstprijzen en de grotere bedrijfsomvang. Er zijn wel verschillen in ontwikkeling en niveau tussen de onderliggende groepen varkensbedrijven doordat de opbrengstprijzen van biggen en vleesvarkens niet even sterk stijgen.


Het prijspeil van de opbrengsten (inclusief aanwas) is gemiddeld 2% gestegen. Dat is vooral veroorzaakt door hogere vleesvarkensprijzen als gevolg van de afzet naar AziĆ«, met China als belangrijk bestemmingsland. De vraag naar biggen vanuit Nederland, Duitsland en andere EU-lidstaten bleef gedurende het verslagjaar op een goed niveau waardoor de biggenprijzen in 2017 gemiddeld 20% hoger zijn dan vorig jaar.

Door schaalvergroting, deels omdat kleinere bedrijven stoppen, werd in de afgelopen decennia de productie per bedrijf verhoogd. De gemiddelde opbrengsten van varkensbedrijven zijn in de periode 2011-2013 vooral gestegen door hogere opbrengstprijzen in combinatie met de voortgaande schaalvergroting. Het gemiddelde varkensbedrijf heeft in 2017 drie keer zoveel vleesvarkens en zeugen als in 2000. In 2014-2015 waren de opbrengsten per bedrijf sterk gedaald door lagere opbrengstprijzen van vleesvarkens en biggen. Vanaf medio 2016 zijn de opbrengsten vooral gestegen dankzij meer export naar China. Vooral door strenge milieumaatregelen zijn veel Chinese varkensbedrijven in de afgelopen jaren gestopt waardoor een tekort aan varkensvlees is ontstaan. De productie is wel weer groeiende door investeringen in grootschalige en moderne varkensbedrijven. De export naar China krijgt het moeilijker door de toenemende binnenlandse productie en toegenomen concurrentie vanuit onder andere de VS.

Het overgrote deel van de totale opbrengsten bestaat uit omzet en aanwas varkens (94%). Bij de vleesvarkensbedrijven is dat aandeel iets lager (93%) omdat die bedrijven relatief meer opbrengsten uit rundveehouderij realiseren. De gesloten varkensbedrijven hebben gemiddeld meer grond (15 ha) en daarmee samenhangend ook hogere opbrengsten uit akkerbouwactiviteiten.
 Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page