Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Snijbloementeelt

Omzet substantieel toegenomen
12/18/2017

De omzet van het gemiddelde snijbloemen bedrijf is in 2017 ten opzichte van 2016 met bijna 3% gestegen van 1.430.000 euro naar 1.477.000 euro.


De markt voor snijbloemen in 2017 kenmerkte zich door een overall 3,2% lager aanbod via Royal Flora Holland (met 98,5% van de landelijke omzet de grootste veiling in Nederland) en een 1,6% hogere prijs. Het in areaal en omzet grootste product chrysant laat in 2017 wisselende resultaten zien. Voor troschrysanten, waaronder Santini’s, is de prijs wat slechter geweest dan in 2016, voor pluischrysanten was de prijsvorming beter. Voor rozen is de prijs op hetzelfde niveau gebleven als in 2016, bij een afgenomen aanvoer. Positieve uitschieters qua prijsvorming in 2017 zijn snijhyacinthen (20%), gladiolen (8%), irissen (8%) en tulpen (7%). Vermeldenswaard is verder de expansie van Eustoma met 13% meer aanvoer en een 2,6% hogere prijs. Daarmee komt Eustoma qua omzet op de zesde plaats.

In 2017 is, ondanks de verbeterde marktpositie, het Nederlandse areaal wederom sterk afgenomen en mede daardoor ook de totale productie. Dit heeft de prijsvorming positief beïnvloed. Voor een groot product als troschrysanten met relatief veel export naar het Verenigd Koninkrijk de gevolgen voor de prijsvorming van de Brexit nu al duidelijk merkbaar (de waarde van het pond is vanaf begin 2017 met circa 5% gedaald ten opzichte van de euro). Een product als geplozen chrysant profiteert duidelijk van de weer goed op gang gekomen export naar Rusland.

De gemiddelde prijs van alle Nederlandse snijbloemen is 1,6% hoger geweest dan in dezelfde periode van 2016. Het qua omzet grootste product chrysant (tros en geplozen samen) heeft ten opzichte van 2016 een prijsdaling van 1,6% gerealiseerd. De middenprijs van Nederlandse rozen is in 2017 nagenoeg gelijk geweest aan die in 2016. Niet alle producten kenden een goede prijsvorming in 2017. Zo was de prijs van zonnebloemen, pioenrozen en Bouvardia 8 tot meer dan 10% lager ten opzichte van de prijs in 2016.

Vanwege een gunstiger verhouding tussen gas- en elektriciteitsprijs is het volume van teruggeleverde elektriciteit met 17% toegenomen bij een 13,5% hogere prijs. Dit resulteerde in een gemiddeld 6.200 euro ( +36%) hogere opbrengst uit energie per bedrijf. Hierbij dient vermeld te worden dat in 2016 het volume teruglevering met liefst 32% was gedaald.

Marktgericht ondernemen in stroomversnelling
In 2017 is door grote Duitse retailketens aan de bloemenhandel een dictaat opgelegd dat zogenaamde neonicotinoïden niet in de gewasbescherming mogen zijn gebruikt op door hen gekochte partijen product. Dit dictaat is een-op-een doorgegeven aan producenten. Het is niet ondenkbeeldig dat het dictaat de komende tijd overgenomen wordt door bijvoorbeeld retailers uit het Verenigd Koninkrijk. Leg hiernaast de ontwikkeling dat de lijst met toegestane middelen steeds meer afneemt en het feit dat voor de export voor veel organismen een nultolerantie van toepassing is en het knelpunt voor de snijbloemensector wordt duidelijk. Hoe dit uit gaat pakken zal de toekomst leren maar het is bij voorbaat zorgwekkend.

Energielevering
In 2017 is het lucratief geweest elektriciteit aan het openbare net te leveren, gezien de grote stijging van het teruggeleverde volume met 17% ten opzichte van 2016, met name door een verbeterde sparkspread (verhouding gasprijs - elektriciteitsprijs).Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page