Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Snijbloementeelt

Opbrengst snijbloemen flink hoger
3/30/2022

De opbrengsten van een gemiddeld snijbloemenbedrijf is in 2021 met ongeveer 32% gestegen naar gemiddeld circa 2,3 mln. euro per bedrijf.De stijging is het gevolg van verschillende factoren. Ten dele heeft zich een correctie voorgedaan ten opzichte van vorig jaar toen als gevolg van Covid-19-restricties werden ingesteld voor het aanvoeren van snijbloemen op de veiling. Hierdoor moesten bloemen worden vernietigd. Dit jaar waren deze restricties er niet. Ook waren voor een groot deel grenzen, cafés, hotels en restaurants weer open en waren er op beperkte schaal weer evenementen en trouwerijen mogelijk. Naast het herstel ten opzichte van vorig jaar was de vraag uit de markt ook zeer goed. Nog altijd werken veel mensen vanuit huis en een bloemetje of een plant hoort daarbij. Daarnaast worstelt de import van buitenlandse bloemen met de vluchtcapaciteit, lokale weersomstandigheden, en onrusten in onder andere Ethiopië waardoor volumegroei werd geremd. Uiteraard profiteert de snijbloemensector ook van de toegenomen uitvaarten. Dit alles heeft een zeer positief effect gehad op de gemiddelde prijzen. De opbrengst uit rozen en chrysanten in het gemiddelde snijbloemenbedrijf steeg respectievelijk 13% en 38%. Ook de opbrengsten uit overige bloemen stegen sterk.
Hoewel de opbrengst uit de verkoop van elektriciteit maar een beperkt bedrag is ten opzichte van de productopbrengst, droeg de verdubbeling van deze opbrengsten bij aan deze hogere totale opbrengsten. Door de hoge verkoopprijzen van elektriciteit is de opbrengst uit energie bijna 51.000 euro gemiddeld per bedrijf.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page