Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Snijbloementeelt

Opbrengst snijbloemen door corona flink lager
12/17/2020

De handel in snijbloemen is een internationale aangelegenheid en is daarom gevoelig voor gebeurtenissen waar dan ook in de wereld. De coronacrisis is zo’n gebeurtenis met internationale impact. De opbrengst van snijbloemenbedrijven is in 2020 met 6% gedaald naar gemiddeld circa 1,7 mln. euro per bedrijf. Deze opbrengst komt overeen met 78 euro per m2 kas. De daling is het gevolg van de omzetdip na afkondiging van lockdown maatregelen in diverse landen. Het grootste aandeel hierin hebben chrysant (21%), tulp (14%) en roos (13%).Tot en met november 2020 was de veilingomzet van snijbloemen 6% lager dan in dezelfde periode in 2019. De achterstand in omzet op de Nederlandse veilingen was tot en met mei 12%. Gedurende het jaar is dus een deel van de achterstand ingelopen. De achterstand in omzet is toe te schrijven aan minder verkochte aantallen en minder aan de prijs. De prijsvorming tot en met november was gemiddeld iets beter dan in 2019 (2%). In november is de voorsprong in prijs deels tenietgedaan. Per gewas heeft chrysant over 2020 gemiddeld een 6% en roos een 10% hogere prijs gerealiseerd.

De coronacrisis heeft er in de sierteelt flink ingehakt. De lockdown-maatregelen die in grote delen van Europa zijn genomen om het virus te beteugelen, leidden tot forse vraaguitval tijdens de eerste golf. Als gevolg daarvan traden er al snel betalingsproblemen op in de keten. Voor snijbloemen trad marktherstel op vanaf juni 2020. Een aanzienlijk deel van de afzet van bloemen betreft de institutioneel markt en evenementen zoals trouwerijen, begrafenissen, congressen en dergelijke. Deze afzet is pas laat weer op gang gekomen en deels nog steeds laag door alle beperkingen.

Financiële ondersteuning door de overheid heeft ertoe bijgedragen dat de ergste acute zorgen werden weggenomen, hoewel de geleden schade groot bleef. Alleen bedrijven met een aantoonbare omzetschade van meer dan 30% kwamen in aanmerking voor de ‘Tegemoetkoming sierteelt’. Daarnaast bestond de mogelijkheid voor financiële ondersteuning via het fonds ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’. Gemiddeld hebben snijbloemen bedrijven tot en met oktober een voorschot ontvangen van 52.000 euro per bedrijf (samen met de regeling ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’).

De financieel meest weerbare bedrijven hebben de klap het beste kunnen doorstaan. Ter illustratie: in 2018 had 22% van de snijbloemenbedrijven een solvabiliteit lager dan 35% (Bedrijveninformatienet, Wageningen Economic Research).

De tweede coronagolf, van eind september tot en met eind december, heeft minder ingrijpende gevolgen. De verkochte aantallen bleven op niveau maar de prijs van een aantal producten zakte ver onder het prijsniveau van 2019. Daar komt bij dat de koers van het pond en de roebel onverminderd laag is gebleven. Gunstig voor de afzet van Nederlandse bloemen is dat de importen vanuit Afrika substantieel zijn afgenomen als gevolg van hoge luchtvrachttarieven en een beperking van de luchtvrachtcapaciteit.

De qua omzet belangrijkste snijbloem chrysant heeft, net als de meeste snijbloemen, vanaf juni tot oktober een zeer goede prijsvorming gehad. In oktober kwam echter de klad erin en ging de prijs onderuit, als gevolg van stagnerende export naar het VK en Rusland. Tot en met oktober zat de prijs echter nog 6% in de plus. Het qua belangrijkheid tweede product de tulp moet het qua afzet van de eerste vier maanden hebben en liep in 2020 daarom qua prijsvorming flinke averij op. Het resultaat was een tot en met oktober 16% lagere prijs. Hetzelfde geldt voor alle bollentrekproducten. Het qua omzet derde product de roos heeft in jaren niet zo’n goede prijsvorming gekend als in de periode juni tot en met oktober 2020 (+15%) bij veel minder verkochte aantallen (-18%), waarschijnlijk mede als gevolg van inkrimping van het areaal. De overige producten hebben ook een goede prijsvorming gekend bij minder verkochte aantallen. Uitzondering zijn Cymbidium, Hortensia en Freesia met een (uitgesproken) slechte prijsvorming (respectievelijk -10%, -5% en -5%).

Een deel van de kosten van energie is gemaakt om elektriciteit te produceren voor het openbare net. Dit heeft in 2020 in meerdere mate plaatsgevonden dan in 2019, maar door de lage elektriciteit prijzen is de opbrengst uit energie toch 7% lager (gemiddeld 34.000 euro per bedrijf).Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page