Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Pot- en perkplantenteelt

Potplantenmarkt sneller dan verwacht hersteld
12/17/2020

De gemiddelde omzet van pot- en perkplantenbedrijven is voor 2020 geraamd op circa 2,5 mln. euro per bedrijf en is gedaald met 7% ten opzichte van 2019. Deze daling is voornamelijk het gevolg van een lagere omzet van de potplanten. De gemiddelde omzet voor perkplantenbedrijven is gestegen.
Over het geheel genomen is de prijsvorming van potplanten in 2020, ondanks de coronadip, 6% beter geweest dan in 2019, bij een 9% lagere totale productie. Vertaald in opbrengsten van een gemiddeld bedrijf daalde de opbrengst met 11% en voor perkplanten steeg die met 11%. Phalaenopsis is met een omzetaandeel van 24% de belangrijkste potplant. Na een zorgelijke periode met lage prijzen, zijn de prijzen in 2020 met +7% ten opzichte van 2019 hersteld, bij een daarentegen met -11% duidelijk lagere verkoop. De lagere verkochte aantallen van Phalaenopsis zijn terug te voeren op een kleiner areaal en minder aanvoer in de periode van de eerste coronagolf. Kwaliteit wordt bij Phalaenopsis vooral bepaald door het aantal bloemtakken per plant. Het produceren van zo weinig mogelijk één-takkers blijft cruciaal voor een goed financieel resultaat en dat is na een warme zomer zoals in 2020 geen sinecure geweest.

De prijsvorming van de na Phalaenopsis belangrijkste bloeiende planten Kalanchoe, potroos, potanthurium en potchrysant, is in 2020 prima geweest. Na de lockdown in maart herstelden de prijzen verbazingwekkend snel in de loop van april. De prijzen zijn in 2020 3% tot 10% hoger geweest dan in 2019 bij een gemiddeld circa 10% lagere productie, waarschijnlijk voornamelijk als gevolg van vraaguitval ten tijde van de eerste coronagolf.

Anders dan bij bloeiende potplanten bestaat bij de meeste bladplanten de mogelijkheid de afzet wat uit te stellen en dat is in maart/april naar aanleiding van de eerste coronagolf ook gebeurd. Uitstel van verkoop leidt echter wel tot problemen in de planning voor de periode daarna. De markt van bladplanten herstelde echter verbazingwekkend snel. De crisis heeft er wel voor gezorgd dat de productie in 2020 is achtergebleven ten opzicht van de productie in 2019, bij een substantieel hogere gemiddelde prijs voor de meeste bladplanten.

De prijsvorming van perkplanten is in 2020 met +18% gemiddeld veel beter geweest dan de gerealiseerde prijs in 2019, bij een 10% lagere aanvoer. Op het oog lijkt de omzet van perkplanten dus weinig hinder ondervonden te hebben van de coronacrisis, gezien de hoge gemiddelde omzet in 2020. Schijn bedriegt, want in de tweede helft van maart en de eerste helft van april is de markt compleet ingestort. Opmerkelijk is het herstel dat de perkplanten daarna hebben laten zien. Het herstel was formidabel en daarmee werd per saldo toch een positieve bijdrage geleverd aan de totale omzet pot- en perkplanten.

De bedrijven die in maart/april 2020 een grotere aantoonbare omzetderving hebben gehad dan 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2019, hebben de mogelijkheid gehad via de regeling ‘Aanvullende tegemoetkoming sierteelt’ overheidssteun aan te vragen. Daarnaast bestond de mogelijkheid voor financiële ondersteuning via het overheidsfonds ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’. Gemiddeld is er door potplanten bedrijven voor 41.000 euro per bedrijf, voor beide regelingen samen, aan voorschotten ontvangen. Dit is ten goede gekomen aan de incidentele opbrengsten.

De tweede coronagolf heeft nauwelijks aantoonbaar effect gehad op de verkochte aantallen en de prijs van potplanten. In het vierde kwartaal zijn de prijzen vergelijkbaar aan die in 2019. Uitzondering is het grootste product Phalaenopsis waar de prijzen vanaf oktober flink achterbleven bij 2019.
Het leveren van elektriciteit aan het openbare net bedraagt in 2020 gemiddeld 45.000 per bedrijf. Dit is 23% minder dan in 2019.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page