Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Melkveehouderij

Opbrengsten melkveehouderij gestegen
3/30/2022

De totale opbrengsten op bedrijfsniveau voor de melkveehouderij worden in 2021 geraamd op ruim 470.000 euro. Dit is een stijging van ruim 12,5% ten opzichte van 2020. Doordat het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf met 1,5% toe nam, maar de melkproductie per koe met 1% daalde nam de hoeveelheid melk per bedrijf nauwelijks toe. Vooral de hogere melkprijs zorgt dat de melkopbrengst is gestegen. Daarnaast is de veeopbrengst ook gestegen door hogere veeprijzen.Zuivelnoteringen
De zuivelnoteringen over 2021 ontwikkelden zich positief. De meeste noteringen stegen in 2021 rond de 40% in prijs. De boternotering realiseerde zelfs een stijging van 66%. Aan het begin van 2021 waren de zuivelnoteringen wel 10 tot 15% gedaald ten opzichte van begin 2020 en hadden ze zich deels hersteld van de coronadip in april 2020. Toen lagen de meeste zuivelnoteringen 20 à 30% lager dan begin 2020. Omdat ongeveer de helft van de Nederlandse melk tot kaas wordt verwerkt, is de prijsontwikkeling hiervan belangrijk. De EU kaasprijs steeg in 2021 met ongeveer 1% ten opzichte van 2020.

De volatiliteit in de zuivelmarkt is wederom groot. Dit wordt goed weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. Deze is in het eerste kwartaal van 2021 met bijna een kwart gestegen om daarna bijna de helft van deze winst weer te verliezen. In de loop van augustus begon de index weer te stijgen en kwam die in december een paar procenten boven het niveau in april uit. Gemiddeld is de index in 2021 met 29% gestegen in vergelijking met 2020. De Italiaanse en Nederlandse spotprijzen stegen tot begin februari om daarna tot half april te dalen. Daarna werd met kleine onderbrekingen een stijging ingezet. Uiteindelijk lag de prijs in november circa 10 euro per 100 kg hoger dan het niveau in 2020. Voor de Nederlandse spotprijs is dit verschil nog iets meer opgelopen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat deze spotprijzen maar op een klein deel van de melk betrekking hebben.

Melkaanvoer
In 2021 lag de melkaanvoer in Nederland 2,6% lager. De Europese melkproductie was over 2021 vergelijkbaar met het jaar daarvoor en liet hiermee een positiever beeld zien. In enkele andere belangrijke zuivelproducerende landen neemt de melkproductie over 2021 nog wel toe: Argentinië (4%), Canada (2%) en de VS (1,5%). De krimp van de melkaanvoer treedt wereldwijd op in het derde kwartaal en de verwachting is dat deze zich nog een tijdje zal voortzetten.

Handel in zuivelproducten
In Nederland wordt de meeste melk tot kaas verwerkt (in 2020 was dit 57%). Over de eerste 9 maanden van 2021 nam de wereldhandel in kaas toe (+3,4%). De export van kaas vanuit de EU nam met 1% toe; die van boter nam af met 19% als correctie op de forse stijging van 24% in 2020. Vanuit de VS nam de export van magere melkpoeder met 12% toe. Omdat Nieuw-Zeeland een groot aandeel heeft in de wereldhandel, dragen de veranderingen in de exportstromen substantieel bij aan het volume van de wereldhandel en hebben daardoor een sterke invloed op de prijs. Over de eerste 9 maanden van 2021 nam de bijdrage van Nieuw-Zeeland aan de wereldhandel voor kaas en niet-magere melkpoeder respectievelijk toe met 16 en 10%. Belangrijke exportbestemmingen van de EU zijn Japan, China en de VS. Het Verenigd Koninkrijk staat op nummer 1 sinds de Brexit.

Prijzen
De gemiddelde melkprijs voor 2021 zal met ruim 9,5% toenemen en naar verwachting uitkomen op bijna 40 euro per 100 kilogram inclusief nabetaling en toeslagen. De prijzen voor nuchtere stierkalveren hebben zich in 2021 fors hersteld (+48%) van de prijsdaling in de twee voorgaande jaren (samen ruim 50%).

Biologische melkprijs versus gangbaar  
De prijs voor biologische melk in 2021 is geraamd op 52,2 euro per 100 kilogram melk, inclusief nabetaling; 2,3 euro hoger dan in 2020. Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs. Beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 eurocent per kilogram melk; dit kwam vooral door de lage gangbare melkprijs terwijl het verschil in 2013 8 eurocent per kg was mede door de hoge gangbare prijs. In 2021 wordt een plus op de biologische melkprijs ten opzichte van de gangbare melkprijs van 12,5 eurocent per kilogram melk geraamd.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page