Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Glastuinbouw

Opbrengsten omlaag door vraaguitval
12/17/2020

De totale opbrengsten van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf dalen in 2020 naar verwachting met gemiddeld 2%. Deze daling is een optelsom van verschillende factoren. Ten eerste hebben snijbloemen bedrijven en pot- en perkplantenbedrijven minder bloemen en planten verkocht vanwege de coronacrisis. Ten tweede vielen de prijzen van tomaten terug door veel aanbod en teruggelopen vraag vanuit de horeca. Ondanks dat stegen de totale opbrengsten van glasgroenten door betere prijzen bij andere producten. De opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit namen ook af. Ondanks een groei van de gemiddelde bedrijfsomvang met ruim 2%, kwam de totale opbrengst niet boven die van 2019 uit. De geraamde opbrengsten dalen daardoor met 50.000 euro gemiddeld en komen uit op afgerond 2,3 miljoen euro per glastuinbouwbedrijf. De opbrengstendaling per m2 is geraamd op circa 4%. Deze daling is te verklaren door een groei van de bedrijfsomvang van 2% bij 2% lagere opbrengsten.

De opbrengst uit groenten steeg in absolute zin met ongeveer 40.000 euro per gemiddeld bedrijf. Die van bloemen daalde afgerond met 60.000 euro en die van overige tuinbouwproducten, waar planten en perkplanten onderdeel van zijn, met een circa 50.000 euro. De overige opbrengsten stegen, met name door toename van de verpakkingsactiviteiten van glasgroentebedrijven. De opbrengst uit de verkoop van energie daalden door lagere verkooprijzen.

Op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf bestaan in 2020 de opbrengsten voor 34% uit groenten en voor 38% uit pot- en perkplanten (onderdeel overige tuinbouw in de figuur). Van de totale opbrengsten komt 25% van verkoop van snijbloemen. De overige opbrengsten (8%) en de verkoop van elektriciteit (4%) complementeren de opbrengsten. Er zijn slechts enkele kleine verschuivingen van de aandelen ten opzichten van 2019.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page