Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Glastuinbouw

Opbrengsten glastuinbouwbedrijf stijgen ruim 6%
12/18/2017

De opbrengsten per gemiddeld glastuinbouwbedrijf zijn in 2017 bij alle opbrengstenposten gestegen. De procentuele groei zat met name in de energieopbrengsten. In absolute zin zijn de opbrengsten in overig tuinbouw, waar de pot- en perkplanten onder vallen, het sterkst gestegen.


Voor pot- en perkplanten (zie overig tuinbouw in de figuur) is de geprognotiseerde opbrengstgroei 8% voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf. Het merendeel van deze groei was toe te schrijven aan prijs- en volumemutaties en in mindere mate aan groei in bedrijfsomvang. Perkplanten deden het bijzonder goed.
De opbrengsten van groenten stegen ongeveer 5% op een gemiddeld bedrijf. De gemiddelde bedrijfsgrootte steeg ruim 3% waardoor er een maar een klein deel toe te schrijven is aan prijs- en volumegroeiveranderingen. De snijbloemenopbrengsten stegen minder dan de bedrijfsgrootte. Dit was deels toe te schrijven aan wegingsveranderingen. De prijs- en volumemutatie was wel positief. De energieopbrengsten stegen procentueel sterk. Dit was vooral te danken aan de verkoop van elektriciteit. Omdat de sparkspread gunstiger was dan een jaar eerder werd er meer en tegen een betere prijs elektriciteit verkocht. Maar omdat vorig jaar er minder werd verkocht, is de procentuele stijging groot maar zijn de absolute getallen niet substantieel, zeker vergeleken met de jaren 2010-2013. Het aandeel energieopbrengsten is in een gemiddeld glastuinbouwbedrijf echter met 5% van de totale opbrengsten niet echt hoog. Al met al zijn de totale opbrengsten geraamd op 2,1 miljoen euro een stijging van ruim 125.000 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page