Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Glastuinbouw

Opbrengsten nemen in de volle breedte toe
3/30/2022

De totale opbrengsten van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf namen in 2021 naar verwachting met gemiddeld 20% toe. Deze toename is een optelsom van verschillende factoren.Ten eerste hebben snijbloemen- en pot- en perkplantenbedrijven meer bloemen en planten verkocht omdat de bloemenveiling dit keer geen restricties kende met betrekking tot het aanleveren van gewassen door de coronacrisis. Ten tweede waren de prijzen van de meeste snijbloemen en pot- en perkplanten zeer goed. Datzelfde gold voor de prijzen van tomaten. Voor andere glasgroentegewassen zoals paprika en komkommer was het geen memorabel jaar en bleven de mutatiepercentages onder nul hangen. De opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit namen toe. Zowel de gasprijzen als de elektriciteitsprijzen stegen. Toch was de sparkspread gunstig voor de verkoop. De totale geraamde opbrengsten stegen met 451.000 euro voor een gemiddeld bedrijf en kwamen uit op afgerond 2,7 miljoen euro. De opbrengststijging per m2 is geraamd op circa 16%. Een gemiddeld bedrijf groeide in 2021 namelijk ongeveer 3,5%.

De opbrengst uit groenten steeg in absolute zin met ongeveer 62.000 euro tot circa 750.000 euro per gemiddeld bedrijf. Die van bloemen nam toe met afgerond 200.000 euro tot ruim 800.000 euro en die van overige tuinbouwproducten, waar planten en perkplanten onderdeel van zijn, met circa 90.000 euro tot eveneens 800.000 euro. De overige opbrengsten stegen ook. De opbrengst uit de verkoop van elektriciteit nam voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf toe met 85.000 euro tot ruim 180.000 euro door gestegen verkoopprijzen en iets meer verkocht volume.

Op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf bestonden in 2021 de opbrengsten voor 28% uit groenten en voor 30% uit pot- en perkplanten (onderdeel overige tuinbouw in de figuur). Van de totale opbrengsten kwam 30% van verkoop van snijbloemen. De overige opbrengsten (6%) en de verkoop van elektriciteit (7%) complementeerden de opbrengsten. Het belang van de energie- en snijbloemenopbrengsten in de totale opbrengsten nam ten opzichte van 2020 toe.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page