Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Boomkwekerij

Opbrengsten boomkwekerij gemiddeld gestegen
3/30/2022

De boomkwekerijsector heeft in 2021 gemiddeld een goed resultaat behaald. Hiermee is de positieve tendens van de laatste jaren voortgezet. Tussen de verschillende productgroepen en individuele bedrijven bestaan echter grote verschillen. Deze verschillen ontstaan vooral door verschillen in product(segment), afzetbestemming en marktanticipatie.


Gemiddeld goede resultaten, maar grote verschillen tussen bedrijven
Verschillen in bedrijfsresultaat tussen boomkwekerijbedrijven zijn in 2021 groter geworden als gevolg van de coronacrisis die sinds 2 jaar aanhoudt. Enerzijds zijn er bedrijven die door de coronacrisis zich nog in een moeilijke fase bevinden. Anderzijds zijn er bedrijven die hebben kunnen profiteren van de toegenomen belangstelling voor tuinproducten in de consumentenmarkt (hoveniers en particulieren). Het resultaat is dat het afgezette volume naar verwachting licht toeneemt en dat de prijsvorming ook verbetert. Per saldo resulteren de activiteiten van de boomkwekerijbedrijven en de ontwikkelingen van de markt in geraamde opbrengsten van 745.000 euro per bedrijf. Dit is een toename van 7% ten opzichte van 2020.

De boomkwekerijbedrijven zien een stijgend inkomen
Over het algemeen hebben de boomkwekerijbedrijven goeie resultaten behaald. 2021 heeft een koude en natte start gekend en een relatief lage lichtintensiteit. De weersomstandigheden hebben een lichte invloed gehad op de groei en op de schimmeldruk. Ondanks deze belemmeringen heeft het weer ook een positief aspect gehad. De weersomstandigheden hebben ook gezorgd dat er minder schade is ontstaan door droogte en felle zon. De sector heeft in 2021 een goed voorjaar gekend maar de maanden juni en juli waren wat minder goed. Ook vanaf eind van de zomer tot met oktober was het goede periode. Dit komt mede omdat mensen nog steeds vanuit huis werken en nog graag hun omgeving vergroenen. Daarnaast zijn gemeentes ook steeds meer betrokken bij het vergroenen van steden.

Ontwikkelingen verschillen per boomkwekerijproduct
Tussen individuele bedrijven en gewasgroepen zijn er verschillen in de resultaten. Dit blijkt ook uit de specifieke ontwikkelingen bij een aantal gewasgroepen in de boomkwekerij:
- Een goede start van 2021 en de stijging van vraag bij vooral de institutionele markt is in 2021 belangrijk geweest voor gemiddeld goede resultaten van bedrijven met laan- en parkbomenteelt. In 2020 was er een schaarste te zien maar deze is in 2021 wat afgeremd.

- Bedrijven met de teelt van bos- en haagplantsoen hebben in 2021 gemiddeld goede opbrengsten kunnen behalen.

- Voor bedrijven met buxus lijkt er een licht herstel te zijn van de buxusmarkt, wat resulteert in een lichte stijging van de opbrengsten.

- De resultaten van conifeerbedrijven zijn in 2021 gemiddeld goed; er is een groei in de markt en de kwaliteit is verbeterd. Bedrijven in het hogere segment lijken hiervan het meest profijt te hebben.

- Bedrijven met vaste planten behalen in 2021 gemiddeld een goed resultaat. Er is een toename in de vraag die leidt naar meer verkoop maar ook export speelt hier een rol in; de vraag naar vaste planten in het VK, de VS en Canada is in 2021 toegenomen.

- De resultaten bij rozen in pot zijn in 2021 goed, mede door het stay-at-home-effect dat voortduurt sinds de coronacrisis. Voor perkrozen zijn de resultaten voorzichtig hersteld.

- Voor vruchtbomen is 2021 een goed jaar; vooral export doet het goed door een stijging in de vraag vanuit het buitenland.

- Bedrijven met uitgangsmateriaal voor de boomkwekerij hebben in 2021 een moeilijke start gehad door weersomstandigheden. Ondanks deze omstandigheden is 2021 toch een goed jaar geweest.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page