Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Boomkwekerij

Herstel opbrengsten boomkwekerij zet door
12/18/2017

Het herstel van de vraag naar en de prijs van boomkwekerijproducten ingezet in 2016 zette in 2017 door. Betere afzetresultaten waren er vooral in de voornaamste exportbestemmingen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Scandinavië met een toename van het volume en een betere prijs. Er blijven grote verschillen tussen de verschillende productgroepen en individuele bedrijven. Deze verschillen ontstaan door de verschillen in marktgerichtheid, product en afzetbestemming. De totale geraamde opbrengsten namen in 2017 ten opzichte van 2016 gemiddeld met 3% toe naar 451.000 euro per bedrijf.
De gemiddelde opbrengsten van boomkwekerijbedrijven namen vooral toe door een verbeterde vraag vanuit de voornaamste afzetlanden Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië, maar dit jaar ook in Frankrijk. Deze kwam van zowel consumenten als institutionele klanten. Door onrust rondom Brexit en de koersdaling van het Britse pond is de prijsstelling aldaar wel een punt van zorg. Het productievolume en de productkwaliteit waren gemiddeld goed. Wel zijn bij een deel van de bedrijven dit jaar de resultaten negatief beïnvloed door nachtvorst laat in het seizoen, relatieve droogte in de lente en soms wateroverlast in de natte zomer.

Marktgericht succesvoller dan traditioneel
Opbrengsten gerealiseerd door marktgerichte bedrijven waren ook in 2017 hoger en stabieler dan die van bedrijven met traditioneel meer afstand tot de klant. Marktgerichte bedrijven hebben minder last van lage prijzen als gevolg van bulkaanbod en kunnen vanuit korte ketens beter aansluiten bij de vraag van de klant. Bedrijven met een traditioneel aanbod hebben steeds meer moeite de beoogde (financiële) opbrengsten te realiseren.

Verschillen tussen gewasgroepen blijven groot
Tussen individuele bedrijven en gewasgroepen zijn er grote verschillen in de resultaten. Ze variëren van goed tot zeer matig. Dit blijkt ook uit de specifieke ontwikkelingen bij een aantal boomkwekerij-gewasgroepen:
- Kenmerkend voor de resultaten voor bedrijven met laan- en parkbomenteelt zijn in 2017 het herstel in het lichte segment en de ongunstige markt in het zwaardere segment. Buitenlandse concurrentie en (tijdelijk) overaanbod zijn hier de boosdoeners.
- Bedrijven met de teelt van bos- en haagplantsoen zagen hun opbrengsten iets herstellen. Goede handelsresultaten en interesse voor bosaanplant is hier een van de oorzaken van. Vernieuwing van het aangeboden assortiment blijft echter belangrijk voor verder herstel.
- Bij bedrijven met buxus blijven ziektedruk en plantweerbaarheid belangrijke aandachtspunten voor structurele verbetering van het resultaat. Bij specialisten waren de resultaten gemiddeld wel stabieler dan bij bedrijven waar buxus onderdeel is van een divers assortiment.
- Door verbeterde resultaten bij de export naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië en door groei in Zuid-Europa en Rusland boekten conifeerbedrijven in 2017 gemiddeld goede resultaten. Wel zijn er verschillen in deze resultaten door verschillen in marktgerichtheid en in het onderhouden van het netwerk van marktrelaties.
- Bedrijven met vaste planten hebben in 2017 gemiddeld een goed resultaat behaald. Met als exponent het visuele en bloeiende segment. Vooral bedrijven die kwekers-, handelsvaardigheden én netwerkonderhoud weten te combineren behaalden goede resultaten.
- De resultaten bij tuinrozen waren ondanks kostenstijging gemiddeld goed. Vooral de rozenplanten in de pot in het hogere kwaliteitssegment en geproduceerd onder licentie werden goed gewaardeerd. Voor vollegrondsrozen was het een minder goed jaar.
- Vruchtbomen en plantmateriaal hebben in 2017 gemiddeld een matig jaar gehad. Ten opzichte van vorig waren er bij de bedrijven minder positieve uitzonderingen met aantrekkelijke grote orders uit de buurlanden en het verdere buitenland (China en Rusland).

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page