Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Boomkwekerij

Opbrengsten boomkwekerij gemiddeld gestegen
12/17/2020

De boomkwekerijsector heeft in 2020 gemiddeld een goed resultaat behaald. Hiermee is ondanks de turbulentie van de coronacrisis de positieve tendens van de laatste jaren voortgezet. Tussen de verschillende productgroepen en individuele bedrijven bestaan echter grote verschillen. Deze verschillen ontstaan vooral door verschillen in product(segment), afzetbestemming en marktanticipatie.
Verschillen in bedrijfsresultaat tussen boomkwekerijbedrijven zijn in 2020 door de coronacrisis groter geworden. Enerzijds zijn er bedrijven die door lockdowns in hun afzetbestemmingen en de timing van hun oogstmoment sterk beperkt werden het product te verkopen (onder andere bij vroegbloeiende planten). Anderzijds zijn er bedrijven die hebben kunnen profiteren van de toegenomen belangstelling voor tuinproducten in de consumentenmarkt (hoveniers en particulieren). Hiernaast speelt dat er bedrijven waren die tijdens de eerste coronagolf hun activiteiten en kosten minimaliseerden, terwijl andere bedrijven juist anticipeerden op een piekvraag na de lockdowns. Ook is er door de coronaomstandigheden vaker een uitgestelde levering geweest (onder andere de institutionele markt (zoals gemeentes). Het resultaat is dat het afgezette volume naar verwachting gemiddeld stabiel zal zijn bij een gemiddeld goede prijsvorming. Per saldo resulteren de activiteiten van de boomkwekerijbedrijven en de ontwikkelingen van de markt in geraamde opbrengsten van 675.000 euro per bedrijf. Dit is een toename van 2% ten opzichte van 2019.Afzetverloop sterk beïnvloed door effecten coronacrisis 
Bedrijven met het zwaartepunt van hun afzet voor het einde van het eerste kwartaal hebben per saldo goede resultaten geboekt. De effecten van de coronacrisis hebben hierna echter voor grote veranderingen gezorgd vergeleken ten opzichte van het gebruikelijke afzetpatroon. Veel geplande afzet voor het einde van het eerste kwartaal en het begin van het tweede kwartaal is uitgesteld of zelfs weggevallen. Hierna heeft het stay-at-home-effect juist voor een impuls gezorgd bij de afzet van producten voor de particuliere tuinmarkt in het tweede en derde kwartaal. Bij deze inhaalslag liepen de markten van Duitsland en Scandinavië en de binnenlandse markt voor op die van onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Europa, die later op gang kwamen. Afzet in het verder gelegen buitenland, zoals Rusland en China, heeft meer beperkingen gekend dan afzet binnen Europa. Door strengere lockdownmaatregelen heeft ook de afzet naar België enige terugval gekend. Hiernaast was er ook een Brexit-effect merkbaar. Er zijn signalen dat Britse partijen in de handelsschakels van de keten lijken te anticiperen op onzekere post-Brexit-omstandigheden en product lijken in te kopen om voorraden aan te leggen.


Verschillen tussen bedrijven gewasgroepen blijven groot
Tussen individuele bedrijven en gewasgroepen zijn er verschillen in de resultaten. Dit blijkt ook uit de specifieke ontwikkelingen bij een aantal gewasgroepen in de boomkwekerij:

- Een goede start van 2020 en het behoud van vraag bij vooral de institutionele markt is in 2020 belangrijk geweest voor gemiddeld goede resultaten van bedrijven met laan- en parkbomenteelt. Uitlevering met als bestemming institutionele klanten is wel vaak uitgesteld en in sommige gevallen verschoven naar 2021.

- Bedrijven met de teelt van bos- en haagplantsoen hebben gemiddeld goede opbrengsten kunnen behalen vanuit de geplande afzet. Hiernaast heeft een deel van de bedrijven aanvullend resultaat behaald door te reageren op de aangetrokken vraag na de eerste lockdowns. 

- Voor bedrijven met buxus lijkt het herstel van de balans van aanbod en vraag de opbrengsten te verbeteren.  

- De resultaten van conifeerbedrijven stonden in 2020 net als in 2019 onder druk. Bedrijven in het hogere segment lijken hiervan het minste last van te hebben. Beheersing van gedeeltelijke productie in het buitenland en EU-regels rondom kluitgewassen spelen de producenten van vooral het volume-segment parten.

- Bedrijven met vaste planten hebben in 2020 gemiddeld een goed resultaat behaald. Enerzijds zijn er de bedrijven met vroegbloeiers, zoals. azalea en rododendron, die hun afzetseizoen door coronamaatregelen geblokkeerd zagen. Anderzijds zijn er bedrijven die volop hebben kunnen profiteren van de impuls die de tuinmarkt kende. 

- De resultaten bij rozen in pot zijn mede door het stay-at-home-effect in 2020 redelijk tot goed. Voor perkrozen zijn de resultaten minder door teruglopende vraag en concurrentie van buitenlandse producenten.

- Voor vruchtbomen is 2020 een minder jaar. Terughoudendheid bij fruittelers na matige resultaten en wegvallen van vraag uit het verdere buitenland (China, India en Rusland) door de gevolgen van corona zijn hiervan de voornaamste oorzaken.

- Bedrijven met uitgangsmateriaal voor de boomkwekerij hebben in 2020 gemiddeld goede resultaten behaald. Er was grote vraag, zo groot dat een deel van de productie is uitverkocht.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page