Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Bloembollenteelt

Prima afzet bloembollen dankzij de broeierij
12/18/2017

De financiële opbrengsten per bedrijf stijgen naar verwachting tot 1,4 miljoen euro in 2017. Dit is het gevolg van een voortgaande schaalvergroting en een hoger prijspeil in combinatie met een iets lager productieniveau per hectare.De markt voor snijbloemen en bloembollen op pot was in het afgelopen broeiseizoen goed in balans met een gunstige spreiding van de feestdagen. De prijzen waren gemiddeld genomen ongeveer 10% hoger dan het seizoen daarvoor en er werd door de overwegend Nederlandse broeiers van bloembollen dan ook goed verdiend. Hierdoor verliep de voorverkoop van bloembollen voor het komende broeierijseizoen voorspoedig tegen goede prijzen. Bovendien waren ook de orders voor de droogverkoop binnen Europa stabiel ten opzichte van het vorig exportseizoen. Toen uiteindelijk de oogst van met name de late tulpensoorten in sommige regio’s tegen viel met minder grote maten, ontstond in combinatie met de goede vraag vanuit de markt een zekere schaarste met 10 tot 20% hogere prijzen ten opzichte van de voorverkoop tot gevolg.
Ten opzichte van vorig seizoen zijn de bollenprijzen van de voorjaarsbloeiers naar schatting met 2 tot 5% gestegen. Bij de zomerbloeiers lelie en gladiool lijken vraag en aanbod goed in evenwicht en liggen de prijzen naar verwachting op een vergelijkbaar niveau als in 2016.

Bloembollen vormen uiteraard de grootste opbrengstenpost op de bloembollenbedrijven met 1,15 miljoen euro. Daarnaast realiseren de bloembollentelers de laatste jaren ongeveer 70.000 euro opbrengsten uit overige agrarische producten en 160.000 euro uit werk voor en verhuur aan derden.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page