Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Bloembollenteelt

Corona zorgt voor grotere marktvraag bolbloemen en bloembollen
3/30/2022

De geldelijke opbrengsten per bedrijf zijn vanaf 2001 gestegen tot een niveau van naar verwachting 1,40 miljoen euro in 2021. De stijging van 140.000 euro ten opzichte van 2020 is het gevolg van een iets hoger productieniveau per hectare en een fors hoger prijspeil, evenals van de coronasteun.


De markt voor snijbloemen en bloembollen op pot was historisch goed. De afzet liep lang door en het prijsniveau was uitstekend. Een van de oorzaken was dat de Europese consument door de coronacrisis meer aan huis was gebonden en in het voorjaar meer geld uitgaf aan bloemen en planten. De verkoop van bloembollen voor het huidige broeierijseizoen 2021/’22 werd mede hierdoor positief beïnvloed en dat zorgde in combinatie met een gematigde oogst voor hogere prijzen dan vorig jaar. Ook de vraag naar lelies en gladiolen uit de export is ondanks of misschien wel vanwege de coronapandemie geheel hersteld en er is weer sprake van een uitbreiding van het areaal. Al deze ontwikkelingen vertalen zich in een gemiddeld 5 tot 7,5% hogere prijs voor de bloembollen.

Bloembollen vormen uiteraard de grootste opbrengstenpost op de bloembollenbedrijven met bijna een miljoen euro. Daarnaast realiseren de bloembollentelers circa 70.000 euro opbrengsten uit overige agrarische producten waaronder bloemen en 265.000 euro uit werk voor en verhuur aan derden. In 2021 zijn er bovendien incidentele opbrengsten van gemiddeld ongeveer 60.000 euro per bedrijf uit de coronasteunmaatregelen Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) (5.000 euro) en Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) (55.000 euro), terwijl de bloembollensector een prima jaaromzet draait.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page