Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Bloembollenteelt

Malaise leliemarkt drukt opbrengsten
12/17/2020

De geldelijke opbrengsten per bedrijf zijn vanaf 2001 gestegen tot een niveau van naar verwachting ruim 1,30 miljoen euro in 2020. De kleine daling ten opzichte van 2019 is het gevolg van een iets lager productieniveau per hectare en een lager prijspeil, vooral als gevolg van de malaise op de leliemarkt.


De markt voor snijbloemen en bloembollen op pot was tot eind februari net als voorgaande seizoenen goed in balans en er werd door de overwegend Nederlandse broeiers van bloembollen opnieuw goed aan verdiend. Medio maart viel de afzet van sierteeltproducten door de coronacrisis echter bijna geheel weg en werden de veilingen gedwongen tot een regulering van de aanvoer. Na drie weken kwam de afzet weer langzaam op gang en de handel trok net voor de Pasen verder aan. Door het tijdig koud zetten van de bewaarcellen kon het broeiseizoen bovendien met enkele weken worden opgerekt. Desalniettemin was het omzetverlies in deze periode 30 tot 40% en werd gemiddeld over het gehele broeierijseizoen een 10% lagere prijs genoteerd. Volgens de Rabobank is de broeierijsector redelijk uit de eerste golf van de coronacrisis gekomen, maar wordt voor volgend jaar toch een krimp van ongeveer 5% verwacht. De voorverkoop van bloembollen voor het komende broeierijseizoen was hierdoor enigszins afwachtend. Dankzij de gematigde oogst zijn geen grote overschotten in de markt ontstaan en lijken de bollenprijzen ten opzichte van vorig seizoen redelijk op peil te zijn gebleven; ze vallen slechts enkele procenten lager uit.

Bij de zomerbloeiers lelie en gladiool liggen de prijzen naar verwachting op een vergelijkbaar niveau als in 2019. Bij beide gewassen is er in 2020 een forse daling van het areaal met ruim 10%. Bij lelie verliep vooral de export naar Azië dramatisch slecht, waardoor de krimp van het areaal mogelijk onvoldoende is voor enig prijsherstel richting het prijsniveau van de periode voor 2019. Voor alle duidelijkheid, de pijn in de afzet van de leliebollen speelde al ruim voor de uitbraak van corona en is hierdoor hooguit verder verergerd.

Bloembollen vormen uiteraard de grootste opbrengstenpost op de bloembollenbedrijven met 950.000 euro. Daarnaast realiseren de bloembollentelers de laatste jaren circa 50.000 euro opbrengsten uit overige agrarische producten en 275.000 euro uit werk voor en verhuur aan derden. In 2020 zijn er bovendien incidentele opbrengsten van ongeveer 30.000 euro per bedrijf uit de coronasteunmaatregelen “Aanvullende tegemoetkoming sierteelt” en “Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid”.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page