Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitspositie - Melkveehouderij

Liquiditeitspositie melkveehouderij verslechterd
12/17/2020

Door de lagere melk- en veeprijzen zijn er in 2020 minder bedrijven met een positieve nettokasstroom dan in 2019. Bij 44% van de melkveebedrijven is de nettokasstroom positief. Vorig jaar was dit bij 66% van melkveebedrijven het geval. Op 56% van de bedrijven zijn in 2020 aanvullende maatregelen noodzakelijk om betalingsproblemen op te lossen. Op bijna 88% van deze bedrijven met een negatieve nettokasstroom is dit relatief eenvoudig op te vangen door het aanspreken van reserves of de besparing op uitgaven, zoals bijvoorbeeld iets minder onderhoud of privé-uitgaven.

De kaspositie kan van jaar tot jaar sterk veranderen. De aflossingsverplichtingen zijn voor melkveebedrijven normatief gesteld op 6,5% van de waarde van de langlopende leningen.


Totaal land- en tuinbouw
Vergeleken met de liquiditeitspositie van de totale land- en tuinbouwbedrijven zijn er bij de gespecialiseerde melkveebedrijven in 2020 minder bedrijven met een positieve nettokasstroom. In 2019 hadden juist meer melkveebedrijven een positieve nettokasstroom dan landelijk, mede door de hogere melkprijs.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Liquiditeitsmonitor melkveehouderij Wageningen Economic Research

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page