Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitspositie - Melkveehouderij

Liquiditeitspositie melkveehouderij verbeterd
12/18/2017

Door de hogere melkprijs zijn er in 2017 meer bedrijven met een positieve netto-kasstroom dan in 2016. Bij 80% van de melkveebedrijven is de nettokasstroom positief. Vorig jaar was dit bij 28% van melkveebedrijven het geval. Op 20% van de bedrijven zijn in 2017 aanvullende maatregelen noodzakelijk om betalingsproblemen op te lossen. Bij de meeste van deze bedrijven met een negatieve nettokasstroom is dit relatief eenvoudig op te vangen door het aanspreken van reserves of de besparing op uitgaven, zoals bijvoorbeeld iets minder onderhoud of privé-uitgaven.De kaspositie kan van jaar tot jaar sterk veranderen. Zo had vorig jaar 18% van de melkveebedrijven een negatieve netto-kasstroom die alleen op te vangen was door de aflossingen te beperken of andere ingrijpende maatregelen toe te passen. In 2016 was vooral tussen mei en oktober de onbalans tussen uitgaven en opbrengsten groot toen de melkprijs in een dal terecht kwam. Door de hogere melkprijs in 2017 is de financiële positie van veel melkveebedrijven verbeterd. Voor 2017 wordt voorzien dat, zonder aanpassingen in het uitgavenpatroon, slecht 1% van de melkveebedrijven een dusdanig negatieve nettokasstroom heeft dat de aflossingen uitgesteld moeten worden of dat er extra krediet moet worden aangetrokken. De aflossingsverplichtingen zijn voor melkveebedrijven normatief gesteld op 6,5% van de waarde van de langlopende leningen.


Totaal land- en tuinbouw
Vergeleken met het totaal aan land- en tuinbouwbedrijven hebben melkveebedrijven in 2017 een gemiddeld betere liquiditeitspositie. Vorig jaar was dit nog andersom.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Liquiditeitsmonitor melkveehouderij Wageningen Economic Research

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page