Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitspositie - Akkerbouw

Positieve kasstroom op merendeel van de akkerbouwbedrijven
12/17/2020

De nettokasstroom geeft inzicht in de liquiditeitsontwikkeling van een bedrijf. Deze wordt bepaald door de ontvangsten (geen berekende opbrengsten zoals rente eigen vermogen of berekend loon ondernemer) te verminderen met de uitgaven inclusief aflossingen (afschrijvingen blijven buiten beschouwing want dat zijn wel kosten maar geen uitgaven). Voor iets minder dan de helft van de akkerbouwbedrijven wordt voor 2020 een negatieve kasstroom geraamd die door een aantal aanpassingen door te voeren, kan worden omgebogen. Voorbeelden van aanpassingen zijn minder onderhoud uitvoeren, besparen op privé-uitgaven, aflossingen uitstellen of spaargeld inzetten. 

Voor 55% van de akkerbouwbedrijven wordt voor kalenderjaar 2020 een positieve kasstroom geraamd. Dit aandeel ligt iets hoger dan gemiddeld in de land- en tuinbouw. Een positieve nettokasstroom betekent dat de inkomsten voldoende zijn om aan de betalingsverplichtingen (inclusief aflossingen) te voldoen.

 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page