Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitspositie - Akkerbouw

Helft akkerbouwers realiseert positieve kasstroom
12/18/2018

De geraamde nettokasstroom is voor ruim de helft van de akkerbouwbedrijven in 2018 positief (56%). Dit is ongeveer evenveel als gemiddeld in de land- en tuinbouw. Deze bedrijven realiseren voldoende inkomsten om aan de betalingsverplichtingen (inclusief aflossingen) te kunnen voldoen. Voor 2% van de akkerbouwbedrijven is de kasstroom zo laag dat het voortbestaan van de bedrijven in gevaar is.

De nettokasstroom geeft inzicht in de liquiditeitsontwikkeling van een bedrijf. Deze wordt bepaald door de ontvangsten te verminderen met de uitgaven. Afschrijvingen blijven zodoende buiten beschouwing (wel kosten, maar geen uitgaven). Voor 30% van de akkerbouwbedrijven wordt voor 2018 een negatieve kasstroom geraamd waarbij door te besparen op de uitgaven zoals bijvoorbeeld iets minder onderhoud of privé-uitgaven of spaargeld in te zetten dan wel een deel van de aflossingen uit te stellen nog voldoende lucht kunnen geven.

 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page