Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Landbouw versus MKB - Land- en tuinbouw

Mkb verkleint inkomensachterstand met land- en tuinbouw
12/16/2015

De inkomensontwikkeling in het mkb vertoonde in 2014 voor het eerst sinds 2011 enig herstel. De belangrijkste oorzaken waren het aantrekken van de export, een toename van investeringen en een positievere consument. Ook voor 2015 worden hogere inkomens in het mkb verwacht. Dit jaar is de groei van de binnenlandse consumentenbestedingen de motor achter de afzetgroei van het mkb. Desondanks blijft het inkomensniveau in het mkb nog wel iets lager dan het inkomensniveau in de land- en tuinbouwsector. 

Waar de inkomens in de landbouw sterk beïnvloed worden door prijsontwikkelingen, is het mkb voor de inkomens vooral afhankelijk van de binnenlandse- en buitenlandse afzet. In 2015 wordt in het mkb een groei van deze afzet verwacht. De basis voor de groei in het mkb zijn dit jaar niet alleen de uitvoergroei, maar vooral ook een aantrekkende groei van de binnenlandse bestedingen. Producenten, maar ook consumenten zijn in 2015 aanmerkelijk positiever geworden. Hiermee zet het in 2014 al voorzichtig ingezette herstel zich door.
 


Voor de uitvoergroei in 2015 zijn de fors lagere energieprijzen en, net als in 2014, de depreciatie van de euro de belangrijkste stimulans. Naast uitvoergroei vormt ook de groei van de consumptieve bestedingen in 2015 een belangrijke bijdrage aan de afzetgroei in het mkb. Voor het eerst in een aantal jaren nemen de bestedingen van consumenten weer toe. Mede geholpen door een zeer lage inflatie, neemt de koopkracht van huishoudens toe. Dit vertaalt zich in een toename van de reële bestedingen. De verbetering van de woningmarkt in 2015 heeft eveneens een gunstig effect op de consumptieve bestedingen. Het aantal woningverkopen neemt in 2015 toe, wat een gunstig effect heeft op consumentenverkopen rond herinrichting en verbouwing die hieraan zijn gerelateerd. Ook de investeringen dragen in 2015 bij aan de groei van het Nederlandse mkb. De investeringsgroei zal echter nog weinig uitbundig zijn. Wel neemt de investeringsbereidheid van het Nederlandse bedrijfsleven toe door het verbeterende afzetperspectief. (Bron: prognose kerngegevens MKB, Panteia).


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Algemeen beeld van het MKB in de marktsector in 2015 en 2016, Panteia, februari 2015.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page