Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Lage-inkomensproblematiek - Land- en tuinbouw

Toename aandeel huishoudens onder lage inkomensgrens vooral in veehouderij
12/16/2019

Het gemiddelde inkomen in de land- en tuinbouw zakte van ruim 100.000 euro in 2017 naar ongeveer 80.000 per huishouden in 2018. In samenhang daarmee steeg het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens van 26.100 euro tot 38%. Vooral onder melkvee, - varkens, en akkerbouwbedrijven was het aandeel met een inkomen onder de lage inkomensgrens bovengemiddeld. De afgelopen jaren lag het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens vaak boven de 30%. 
In 2018 was de varkenshouderij de sector met het hoogste aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens (bijna 50%). Het inkomen op de varkensbedrijven lag in 2018 nagenoeg op nul euro als gevolg van erg lage opbrengsten. Het beeld voor 2019 is het omgekeerde. Als gevolg van de wereldwijde uitbraak van Afrikaanse varkenspest, vooral in Oost-Aziƫ, zijn de opbrengsten sterk gestegen en worden er topinkomens gerealiseerd.

In de akkerbouw is het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens in 2018 hoog, terwijl het inkomen gemiddeld hoger was dan de jaren ervoor. Dit heeft te maken met de uitzonderlijke weersomstandigheden in 2018, waardoor de productie van de meeste akkerbouwgewassen laag was. Bedrijven die niet konden beregenen kampten met een erg lage productie en konden niet profiteren van de hoge prijzen voor met name aardappelen en uien.

Het jaar 2018 was voor de melkveehouderij economisch gezien geen goed jaar als gevolg van een lagere melkprijs. Het inkomen per huishouden daalde ten opzichte van 2017 met ongeveer 35.000 euro. Ongeveer een derde van de huishoudens kwam uit onder de lage inkomensgrens. In de vleeskuikenhouderij was het inkomen in 2018 gemiddeld meer dan 100.000 euro per onbetaalde aje. Toch bleef een aanzienlijk deel van de bedrijven onder de lage inkomensgrens, namelijk 28%. Schaalvergroting en diversificatie van productie zoals conceptkuikens heeft de spreiding in resultaten tussen bedrijven vergroot.

Van de huishoudens in de groep kleinste bedrijven (<100.000 euro SO) blijft meer dan 70% onder de lage inkomensgrens. Op de grotere bedrijven liggen de aandelen aanzienlijk lager. In 2018 is het aandeel huishoudens met een laag inkomen bij de grotere bedrijven fors geweest. Dit is vooral het gevolg van de ontwikkelingen in de varkenshouderij en vleeskuikenhouderij, waar relatief veel grote bedrijven te vinden zijn. Ook bij de melkveebedrijven is het aandeel met een laag inkomen hoog uitgevallen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page