Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Lage-inkomensproblematiek - Land- en tuinbouw

30% van de agrarische huishoudens onder de lage-inkomensgrens
6/30/2015

Sinds 2001 moet jaarlijks minimaal 20% van de huishoudens in de land- en tuinbouw rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens van ongeveer 23.000 euro. In jaren waarin het gemiddelde landbouw inkomen laag is, zoals in 2002 en 2009 loopt het percentage op tot wel 40% van de huishoudens. Het gemiddelde inkomen per huishouden daalt in 2014 ten opzichte van vorig jaar tot ongeveer 66.500 euro.


Er zijn grote verschillen in het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens zowel tussen bedrijfstypen als bedrijfsgrootte. In de periode 2010 - 2014 is het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens het kleinst in de akkerbouw, veroorzaakt door de goede bedrijfsresultaten in die periode. In 2014 neemt dat aandeel echter toe. De leghennenbedrijven hebben te maken met grote schommelingen in het aandeel van de groep met lage inkomens tussen de jaren. In 2013 en 2014 was het aandeel hoger dan gemiddeld. Ook de varkensbedrijven zijn in 2014 sterk vertegenwoordigd in de groep met lage inkomens.


De lage-inkomensproblematiek speelt zowel op grote als op kleine bedrijven, gemeten in euro Standaardopbrengst (SO). In 2012, 2013 en 2014, wat gemiddeld genomen goede inkomensjaren waren, is het relatieve aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens het grootst op de kleinere bedrijven (tot 250.000 euro SO). De grootste bedrijven (1,5 – 3 mln. euro SO) zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de groep met lage inkomens in een jaar met lage inkomens zoals 2009. Kleine schommelingen in prijsmutaties, zowel positief als negatief, van producten werken sterk door in de resultaten van grote bedrijven.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page